På Universitets- och högskolerådets sidor för studie- och yrkesvägledare har vi samlat fördjupad information om tillämpningen av antagningsreglerna för grundnivå för sökande med svensk och utländsk förutbildning.

På UHR:s vägledarsidor även finns nyheter, informationsmaterial att ladda ner och möjlighet för dig som är studie- och yrkesvägledare att ställa en fråga.  

Till UHR:s vägledarsidor

UHR är även nationell kontaktpunkt för Euroguidance-nätverket vars uppdrag är att stödja vägledare i deras arbete med internationella frågor. På UHR:s vägledarsidor finns en ingång Inför en utlandsvistelse där du kan läsa mer om Euroguidance arbete och få tips om hur du kan arbeta med Ivägledning: 

Till Euroguidance Sweden på UHR:s vägledarsidor:

Om du är student och har frågor om antagning till högre utbildning rekommenderar vi att du använder frågeformuläret på Antagning.se.

Till frågeformuläret

Senast uppdaterad: 15 oktober 2018