Så arbetar vi med digitalisering och tjänsteutveckling

Universitets- och högskolerådet utvecklar digitala tjänster för bland annat högskolesektorns behov.

Utveckling och förvaltning i en gemensam modell

Myndigheten arbetar i en gemensam utvecklingsmodell som utgår från det agila ramverket SAFe (Scaled Agile Framework). Tillsammans med verksamhetsspecialister och våra teknikleverantörer, bland annat ITS vid Umeå universitet, arbetar vi med digitalisering och tjänsteutveckling i tvärfunktionella team med en samlad styrning, gemensam planering och ett synkroniserat genomförande.

Vi strävar alltid efter att skapa nytta i våra användares arbetsvardag och kan bistå med allt som behövs för att ta ett utvecklingsinitiativ från behov till färdig produkt. Vi har kompetens inom både Java och .Net samt inom ledning, förstudiearbete, behovsanalys, kravhantering, användbarhet, tillgänglighet och test.  

Systemdrift

Vi tar även ett helhetsansvar för driften av de tjänster  som UHR förvaltar.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024