Analyser av antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådet (UHR) har regeringens uppdrag att redovisa statistik över samtliga sökande till högre utbildning i samband med sista ansökningsdag samt även i samband med det första urvalet respektive det andra urvalet.

Varje antagningsomgång följer samma mönster med en sista anmälningsdag, ett första och ett andra urval. Lämnas anmälan in efter sista anmälningsdag räknas den som sen anmälan. Efter sista anmälningsdag går det att se hur många som sökt och vad de sökt.

I det första urvalet får ett antal sökande som uppfyller behörighetskraven erbjudande om en studieplats. De som tackar ja till den plats de erbjudits står kvar som antagna i det andra urvalet. De som inte tackar ja kan stå som reservplacerade till utbildningar de hellre vill läsa eller helt avstå.

Det andra urvalet är det urval som ligger närmast terminsstart. Även efter det andra urvalet sker förändringar, bland annat därför att lärosätena själva kan besluta om efterantagningar om de har platser kvar. Den informationen finns inte tillgänglig för Universitets- och högskolerådet att analysera.

Rapporter med analyser av antagningsstatistik

Analyser av antagningsstatistik 2024

Analyser av antagningsstatistik 2023

Analyser av antagningsstatistik 2022

Analyser av antagningsstatistik 2021

Analyser av antagningsstatistik 2021

Analyser av antagningsstatistik 2020

Analyser av antagningsstatistik 2019

Analyser av antagningsstatistik 2018

Analyser av antagningsstatistik 2017

Analyser av antagningsstatistik 2016

Analyser av antagningsstatistik 2015

Analyser av antagningsstatistik 2014 

Analyser av antagningsstatistik 2013

Senast uppdaterad: 21 maj 2024