Digitalisering för universitet och högskolor - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Digitalisering och tjänster för lärosäten

Universitets- och högskolerådet ansvarar för utveckling av ett flertal digitala tjänster som används inom universitets- och högskolesektorn. Vi kan hjälpa dig med utveckling, förvaltning och systemdrift.