Digitala plattformar för internationellt arbete

Det finns digitala plattformar som kan vara en bra start för verksamhetens internationella arbete eller som stöd och hjälp.

EPALE

EPALE är en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa.

Genom EPALE kan du som arbetar med vuxnas möjligheter till livslångt lärande samverka med kollegor från hela Europa. Här kan du hitta konferenser, fortbildningsmöjligheter och partners för samarbeten och utbyten. Du kan nätverka med engagerade kollegor från andra länder och ta del av nyheter, projektresultat och användbara länkar. Universitets- och högskolerådet är nationell kontaktpunkt för EPALE.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare

eTwinning

eTwinning är en digital plattform för skolsamarbete.

Här kan du dela resurser, diskutera idéer, hitta samarbetspartners och utveckla samarbetsprojekt. Genom eTwinning kan du och din klass samarbeta med lärare och elever runt om i Europa. Ni väljer själva hur ni ska lägga upp arbetet för att nå läroplanens mål. Det är även möjligt att starta ett projekt med en klass i Sverige. Gå med du också!

eTwinning - digital plattform för skolsamarbete

Euroguidance

Euroguidance är en informationsresurs som du kan använda i arbetet med utbyten av olika slag.

Genom Euroguidance Sweden får du hjälp att vägleda elever och studerande inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp

Euroguidance - inför en utlandsvistelse, Vägledarwebben

Senast uppdaterad: 6 maj 2024