Lyssna

Tillträde till yrkeslärarutbildningen – särskilda behörighetskrav

Den särskilda behörigheten i antagning till yrkeslärarprogrammet föregås av en validering av yrkeskunskaper.

För antagning till yrkeslärarprogrammet gäller särskilda behörighetskrav i form av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. Behörighetskraven utgörs av så kallade kunskapskriterier som bygger på Skolverkets ämnesplaner för gymnasieskolans yrkesprogram. Hitta program, ämnen och kurser i gymnasieskolan - Skolverket

Det finns ett kunskapskriterium för varje yrkesämne. Längre ner på sidan har vi listat yrkeskunskaper per program. För att bli antagen krävs att kunskaperna och förmågorna som framgår av kunskapskriterierna är aktuella, det vill säga de är gångbara på dagens arbetsmarknad.

Kunskapskriterierna i regleras i senaste ändringen av föreskriften UHRFS 2013:4 från 2021 (UHRFS 2021:1):

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

Rättelse UHRFS 2021:1 (pdf)

Du som vill söka till yrkeslärarprogrammet kan läsa mer om validering och utbildningens upplägg på Studera.nu:

Yrkeslärarprogrammets inriktningar och behörighet, lärarutbildningsguiden på Studera.nu

Allt du behöver veta som sökande på Antagning.se

Pågående översyn inför införandet av ämnesbetyg 

Från och med den 1 juli 2025 införs ämnesbetyg i gymnasieskolan. Med anledning av detta har Universitets- och högskolerådet i uppdrag att ta fram nya föreskrifter för kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen. Föreskrifterna tas fram i samråd med Skolverket.

Förslaget till nya föreskrifter har remitterats:

UHR:s arbete med införandet av ämnesbetyg

Ämnen som tas bort eller ändras

I och med ämnesbetygsreformen (Gy25) har Skolverket föreslagit att ett antal yrkesämnen ska upphöra helt och inte ersättas av nya yrkesämnen. Det här betyder att dessa yrkesämnen inte kommer att finns kvar i någon form i gymnasieskolan eller på komvux på gymnasial nivå efter juli 2025. Det gäller följande ämnen:

 • el- och hybridfordonsteknik
 • elektroniksystem – installation och underhåll
 • elementmontering
 • flerbränslefordonsteknik
 • fordons- och transportbranschen
 • fordonsteknik
 • fordonstestteknik
 • hantverkskunskap
 • hälsa
 • hälsovård
 • lantbruksmaskiner
 • lastmaskiner och truckar inom naturbruk
 • marina elektroniksystem
 • trädgårdsmaskiner
 • verktygs- och materialhantering
 • fiskevård
 • mekatronik

Skälen till att ämnena tas bort framgår av Skolverkets remisser: Remisser Gy25 - Skolverket

Några ämnen kommer även att klassificeras om till så kallade ”vissa ämnen”, vilket gör att de inte längre räknas som yrkesämnen. Det är inte beslutat ännu om yrkeslärare kommer att kunna få behörighet i dessa ämnen. För mer information hänvisar vi till Skolverket. Det gäller följande ämnen:

 • informationsteknisk arkitektur och infrastruktur
 • nätverksteknik
 • samhällsbyggande
 • tekniska system – el
 • tekniska system – VVS

Lista över yrkeskunskaper per program

Gymnasieskolan har för närvarande tolv nationella yrkesprogram och fem riksrekryterande yrkesprogram. Ämnen som finns på respektive program:

Undervisningsämnet på gymnasiet

Du hittar information om vilka undervisningsämnen som tillhör de olika yrkesprogrammen på Skolverkets webbplats: Gymnasieprogrammen, Skolverkets webbplats

Kontakt

E-post: validering-yrk@uhr.se

Senast uppdaterad: 13 mars 2024