Här hittar du information om projekt och uppdrag som UHR ansvarar för.

Nationellt prov för grundläggande behörighet

På regeringens uppdrag tar UHR fram ett nationellt behörighetsprov som ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Provet kommer att testas och utvärderas under en försöksverksamhet 2022 och 2023.

Läs mer om uppdraget att ta fram ett nationella behörighetsprov

Integrationsprojekt

Erkännande av utländsk utbildning ‒ ett verktyg för integration?

I ett flerårigt projekt undersöker UHR hur myndighetens bedömningar av utländska utbildningar bidrar till integration på arbetsmarknaden.

Läs mer om integrationsprojektet

Senast uppdaterad: 13 april 2022