Europass tillägg till yrkesexamen utfärdas till personer som innehar ett yrkesutbildningsbetyg.

Intyget lägger till information till det som redan står i det officiella slutbetyget/examensbeviset så att detta blir lättare att förstå, särskilt för arbetsgivare eller institutioner utanför det land där det har utfärdats.

Ett tillägg till yrkesexamen ger information om de yrkeskvalifikationer som den som avslutat ett yrkesinriktat program på gymnasieskolan innehar. Det utfärdas av respektive skola.

Exempel på Europass tillägg till yrkesexamen hittar du på Europass webbportal.

I Sverige ansvarar

  • Skolverket för Europass tillägg till yrkesexamen för gymnasieskolans yrkesprogram.
  • Myndigheten för yrkeshögskolan för Europass tillägg till yrkesexamen för utbildningar inom yrkeshögskolan.

Senast uppdaterad: 29 maj 2019