UHR:s styrelse består av myndighetens generaldirektör och åtta ledamöter som regeringen utser.

Ledamöter till och med den 31 december 2021:

  • Catharina Elmsäter-Svärd, verkställande direktör, ordförande i UHR:s styrelse
  • Sara Andersson, avdelningschef 
  • Peter Aronsson, rektor, vice ordförande i UHR:s styrelse 
  • Jan Larsson, verkställande direktör 
  • Daniel Lindblom, student
  • Matilda Strömberg, student
  • Kent Waltersson, universitetsdirektör
  • Eino Örnfeldt, generaldirektör UHR

Senast uppdaterad: 20 september 2021