Universitets- och högskolerådets styrelse består av myndighetens generaldirektör och åtta ledamöter som regeringen utser.

Ledamöter är:

  • F. universitetsdirektören P-O Rehnquist, ordförande i UHR:s styrelse
  • Rektorn Björn Brorström
  • Universitetsdirektören Kent Waltersson
  • Prorektorn Berit Kjeldstad (utsedd 2017-08-31)
  • Utredaren Thomas Hagnefur
  • Studenten Martina Johansson
  • Studenten Jacob Adamowicz (utsedd 2017-08-31)
  • Generaldirektören Karin Röding

Förordnandet gäller från och med 1 januari 2016 till och med 31 december 2018. 

Senast uppdaterad: 4 april 2018