Universitets- och högskolerådets styrelse består av myndighetens generaldirektör och åtta ledamöter som regeringen utser.

Ledamöter är:

 • F. universitetsdirektören P-O Rehnquist, ordförande i UHR:s styrelse
 • Generaldirektören Helén Ängmo
 • Rektorn Björn Brorström
 • Universitetsdirektören Kenth Waltersson
 • Prorektorn Berit Kjeldstad (utsedd 2017-08-31)
 • Utredaren Thomas Hagnefur
 • Studenten Martina Johansson
 • Studenten Jacob Adamowicz (utsedd 2017-08-31)
 • Generaldirektören Ulf Melin

 • Entledigad 2017-08-31: Förvaltningsdirektören Ulla Achrén
 • Entledigad 2017-08-31: Studenten Caroline Sundberg

Förordnandet gäller från och med 1 januari 2016 till och med 31 december 2018. 

UHR:s styrelse 2016 (Helén Ängmo saknas på bilden)

Caroline Sundberg och Ulla Achrén (längst till vänster) entledigades 2017-08-31. Förutom styrelsen har även personalförträdare rätt att vara med och yttra sig på styrelsemötena.

Senast uppdaterad: 1 september 2017