Universitets- och högskolerådets styrelse består av myndighetens generaldirektör och åtta ledamöter som regeringen utser.

Ledamöter till och med den 30 april 2019:

  • P-O Rehnquist, f.d. universitetsdirektör, ordförande i UHR:s styrelse
  • Thomas Hagnefur, f.d. utredare
  • Berit Kjeldstad, professor
  • Kenth Waltersson, universitetsdirektör

Ledamöter till och med den 31 december 2021:

  • Peter Aronsson, rektor
  • Daniel Lindblom, student
  • Matilda Strömberg, student

Senast uppdaterad: 10 januari 2019