Universitets- och högskolerådets styrelse består av myndighetens generaldirektör och åtta ledamöter som regeringen utser.

Ledamöter till och med den 31 december 2021:

  • Catharina Elmsäter-Svärd, verkställande direktör, ordförande i UHR:s styrelse
  • Peter Aronsson, rektor, vice ordförande i UHR:s styrelse
  • Sara Andersson, avdelningschef
  • Berit Kjeldstad, professor
  • Jan Larsson, verkställande direktör
  • Daniel Lindblom, student
  • Karin Röding, generaldirektör
  • Matilda Strömberg, student
  • Kent Waltersson, universitetsdirektör

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019