Universitets- och högskolerådets styrelse består av myndighetens generaldirektör och åtta ledamöter som regeringen utser.

Ledamöter är:

  • F. universitetsdirektören P-O Rehnquist, ordförande i UHR:s styrelse
  • Generaldirektören Helén Ängmo
  • Rektorn Björn Brorström
  • Universitetsdirektören Kenth Waltersson
  • Förvaltningsdirektören Ulla Achrén
  • Utredaren Thomas Hagnefur
  • Studenten Martina Johansson
  • Studenten Caroline Sundberg
  • Generaldirektören Ulf Melin

Förordnandet gäller från och med 1 januari 2016 till och med 31 december 2018. 

UHR:s styrelse 2016 (Helén Ängmo saknas på bilden)

Förutom styrelsen har även personalförträdare rätt att vara med och yttra sig på styrelsemötena.

Senast uppdaterad: 1 juli 2016