På vilket sätt ett slutbetyg med reducerad omfattning kan kompletteras eller ersättas, beror på när slutbetyget är utfärdat.

Slutbetyg utfärdade före 2010

Före 2010 gick det bra att ha reducerad omfattning i ett slutbetyg och ändå uppfylla kraven för grundläggande behörighet.

En sökande med 90% godkända kurser av ett fullständigt program uppfyller kraven för grundläggande behörighet även om eleven läst reducerat program.

Men den som har ett slutbetyg utfärdat före 2010 med reducerad omfattning och som inte uppfyller kravet om 90% godkända kurser, kan komplettera med kurser på komvux för att komma upp i rätt antal godkända poäng. En ny gymnasieexamen behöver inte utfärdas. 

Tänk på. Sökande med slutbetyg från reducerat program har idag möjlighet att få ut en ny gymnasieexamen efter kompletteringsstudier vid vuxenutbildningen, men inte ett nytt slutbetyg. 

Slutbetyg utfärdade efter 2010

Efter 2010 försvann möjligheten att bli grundläggande behörighet med ett reducerat program. För att bli behörig krävs ett nytt slutbetyg med blandade kurser eller en ny gymnasieexamen.   

Skärpta krav införs 2 juli 2025 

Oavsett när ett slutbetyg är utfärdat, måste den sökande som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet efter den 1 juli komplettera med kurser som motsvarar de skärpta kraven för att nå grundläggande behörighet till högskolestudier. Det gäller med andra ord inte bara de med reducerad studieomfattning.