Från och med 1 juli i år blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det är Socialstyrelsen som kommer att pröva ansökningar om skyddad yrkestitel för undersköterskor.

Fram till 1 juli 2023 är undersköterska ett oreglerat yrke och det är upp till arbetsgivaren att avgöra om en sökande har rätt kvalifikationer för en tjänst.
För den som har en utländsk undersköterskeutbildning/motsvarande finns information på UHR:s webbplats: 

UHR:s Rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer

Så ska undersköterskor få en skyddad yrkestitel, Socialstyrelsen

Utländsk utbildning prövas också av Socialstyrelsen

UHR:s bedömning av en utländsk utbildning är inte bindande för Socialstyrelsen. När yrket undersköterska blivit reglerat kan individer ansöka om skyddad yrkestitel och Socialstyrelsen kommer då att pröva  ansökan mot kommande behörighetskrav för undersköterska.

Även om UHR inte kan bedöma en viss utbildning kan det ändå vara möjligt att få skyddad yrkestitel som undersköterska. Följ informationen hos Socialstyrelsen och ansök från och med 1 juli 2023.