Personer som kommer till Sverige och har en utländsk utbildning kan ansöka om bedömning av utbildningen. Personen ska vara medborgare i ett EU/EES-land eller ha lämnat in en ansökan om asyl eller uppehållstillstånd i Sverige.

Webbansökan

För att ansöka om bedömning är det bäst att använda webbansökan. Alla dokument ska skannas i original och laddas upp i pdf-format. Det är viktigt att det blir så bra kvalitet som möjligt och helst i färg.

Vi kräver alltså inte vidimering av dokumenten när de skannas och laddas upp i webbansökan. Det som ofta tar mest tid i handläggningsarbetet är att ärendet inte är komplett med rätt dokument så var noga med att få med allt som krävs.

Kompletteringar måste skickas in per post men då ska ni skicka kopior av dokumenten. Dessa behöver inte vidimeras.

Länk direkt till webbansökan på svenska

Länk direkt till webbansökan på engelska

Vad ska skickas med?

Vilka dokument den som söker behöver ladda upp beror på vilken utbildning hen har. I webbansökan finns Frågor och svar där information finns om respektive utbildning.

Steg för steg, genomgång av webbansökan:

Kommentarer på svenska (pdf)

Kommentarer på engelska (pdf)

Kommentarer på arabiska (pdf)

Mer information på arabiska:

معادلة الشهادة الأجنبية Information om bedömning av utländsk utbildning (pdf)

Arbeta inom vård eller skola

En person som har en utländsk utbildning inom vård/omsorg eller lärarutbildning och vill ha legitimation ska ansöka om bedömning hos Socialstyrelsen (vårdyrken) respektive Skolverket (lärare)

Läs mer om att arbeta i Sverige inom yrken med särskilda regler (reglerade yrken)

Översättningar

Fråga gärna personen du hjälper om de har dokument översatta till engelska för det räcker ofta för oss, alla dokument behöver alltså inte översättas till svenska.

En person med en gymnasieutbildning eller en akademisk utbildning måste  översätta dokument som är utfärdade på annat språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken. Översättningen ska göras av en auktoriserad translator till svenska eller till något av språken ovan.

En person med eftergymnasial yrkesutbildning måste översätta dokument som är utfärdade på annat språk än engelska eller de nordiska språken. Översättningen ska göras av en auktoriserad translator till svenska eller till något av språken ovan.

Läs mer om vad som ska skickas med ansökan

Se tidigare bedömningar

I vår databas kan du söka efter tidigare bedömningar som vi har gjort för högskoleutbildningar. Det kan hjälpa dig att se hur en utbildning från ett visst land eller ett visst lärosäte har bedömts tidigare.

Studera i Sverige

En person som vill söka till en utbildning på universitet eller högskola kan söka direkt på Antagning.se, hen behöver inte vänta på ett utlåtande.

Kompletterande utbildning

Om personen har en avslutad utländsk högskole- eller universitetsexamen kan hen komplettera sin utbildning i Sverige. I vissa fall är en komplettering bra för att utöka kunskapen om det svenska samhället och i vissa fall behövs det för att kunna jobba inom ett yrke i Sverige. Läs mer om olika kompletterande utbildningar på Studera.nu.

Vår metod för att göra en bedömning

  • Har alla dokument kommit in?
  • Är utbildningsdokumenten utfärdade av erkänt lärosäte/myndighet?
  • Är utbildningsdokumenten äkta?
  • Jämförelse med svensk utbildning. Vilken svensk examen motsvarar utbildningen?

Om bedömningen leder till ett utlåtande skickar vi det till den sökande. I annat fall får den sökande ett brev där vi förklarar varför vi inte kunde utfärda ett utlåtande.

Läs mer om hur vår bedömning går till

Förfalskade dokument

UHR gör en polisanmälan ifall utbildningsdokument som har skickats in visar sig vara förfalskade.

Läs mer om hur UHR hanterar förfalskningar

Filmer om bedömning av utländsk utbilning

På UHR:s webbplats för vägledare finns mycket matnyttig information och bland annat två filmer om bedömning av utländsk utbildning.

Länkar till mer information

Studera.nu - ny i Sverige

UHR:s webbplats för vägledare

Prenumerera på UHR:s nyhetsbrev för vägledare

Informationsverige.se - webbplats med samlad information för nyanlända i Sverige

Senast uppdaterad: 25 juni 2018