UHR har skickat ett förslag på remiss om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval.

Förslaget innehåller bland annat nya och reviderade omräkningstabeller för utländska betygssystem och att ingen får kompensation för uteblivna meritpoäng i samband med att områdeskurserna tas bort i samband med antagning till höstterminen 2022. Förslaget innebär även ett omtryck av föreskrifterna.

Sista svarsdag är 24 april 2020.

Senast uppdaterad: 28 april 2020