Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen innehåller termer av relevans för högre utbildning.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Universitet, högskolor och andra myndigheter aktiva inom högre utbildning deltar som remissinstanser i det årliga utvecklingsarbetet.

Svensk-engelsk ordbok innehåller översättningar av termer av relevans för högre utbildning. Utgångspunkt för urvalet är att termerna antingen är specifika för högskoleområdet eller har en specifik betydelse när det gäller utbildning. Vissa termer innehåller förutom engelsk översättning även en definition eller en anmärkning.

Sök i Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Myndighetsnamn och statliga tjänstetitlar

Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen innehåller inte översättningar av myndighetsnamn och inte heller statliga tjänstetitlar. Dessa finns i Utrikes namnbok som ges ut av Utrikesdepartementet.

Till Utrikes namnbok på regeringens webbplats

Endast i elektronisk form

Termerna går att söka både på svenska och engelska, men ordboken utgår från de svenska begreppen. Definitioner och anmärkningar finns endast på svenska. Klickbara termer har en definition eller en anmärkning. Övriga har endast en översättning, ibland finns även synonymer och jämför-hänvisningar.

Du får samma information om termen oavsett om du söker från svenska eller engelska.

Den engelska översättningen utgår från brittisk engelska. För vissa termer anges amerikansk engelska som synonym, vilket anges med /US/.

Den svensk-engelska ordboken publiceras enbart i elektronisk form. Det går att skriva ut en lista, där endast själva termerna på svenska och engelska finns med. Du tar fram listan svenska-engelska genom att välja "Alla", efter Ö i det alfabetiska registret. Markera engelska till svenska och klicka på "All" efter Z, när du vill ha listan från engelska till svenska.

Referensgrupp

Universitets- och högskolerådet är huvudman för ordboken medan universitet, högskolor, Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) och andra myndigheter aktiva inom högre utbildning fungerar som remissinstanser.

Ordboken uppdateras i slutet av varje år.

Lämna gärna synpunkter på ordboken via UHR:s kontaktformulär.

Senast uppdaterad: 4 maj 2021