Lyssna

Upphävda föreskrifter

Här finns en förteckning över de föreskrifter som har upphävts av Universitets- och högskolerådet eller på annat sätt har upphört att gälla. Föreskrifterna presenteras i löpnummerordning.

UHRFS 2019:2

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 18 januari 2019

Giltighet: Upphävda den 1 juni 2022 genom UHRFS 2019:3

UHRFS 2018:1

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 15 mars 2018

Giltighet: Upphävda den 1 juni 2022 genom UHRFS 2019:3

UHRFS 2015:5

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:5) om vad som avses med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 10 december 2015

Giltighet: Upphört att gälla den 1 januari 2017

UHRFS 2014:2

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 9 maj 2014

Giltighet: Upphävda den 1 juni 2022 genom UHRFS 2019:3

UHRFS 2013:2

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 13 maj 2013

Giltighet: Upphävda den 1 juni 2022 genom UHRFS 2019:3

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023