Upphävda föreskrifter

Här finns en förteckning över de föreskrifter som har upphävts av Universitets- och högskolerådet eller på annat sätt har upphört att gälla. Föreskrifterna presenteras i löpnummerordning.

UHRFS 2022:1

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2022:1) om genomförande av försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 17 maj 2022

Giltighet: Upphävda vid utgången av 2023 genom UHRFS 2023:6

UHRFS 2019:8

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:5) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 27 juni 2019

Giltighet: Upphävda vid utgången av december 2023 genom UHRFS 2023:5

UHRFS 2019:5

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:5) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 1 mars 2019

Giltighet: Upphävda vid utgången av december 2023 genom UHRFS 2023:5

UHRFS 2019:2

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 18 januari 2019

Giltighet: Upphävda den 1 juni 2022 genom UHRFS 2019:3

UHRFS 2018:1

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 15 mars 2018

Giltighet: Upphävda den 1 juni 2022 genom UHRFS 2019:3

UHRFS 2015:5

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:5) om vad som avses med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 10 december 2015

Giltighet: Upphört att gälla den 1 januari 2017

UHRFS 2014:2

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 9 maj 2014

Giltighet: Upphävda den 1 juni 2022 genom UHRFS 2019:3

UHRFS 2013:2

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 13 maj 2013

Giltighet: Upphävda den 1 juni 2022 genom UHRFS 2019:3

Senast uppdaterad: 2 januari 2024