Lyssna

Universitets- och högskolerådets allmänna råd

Universitets- och högskolerådets (UHR:s) allmänna råd är rekommendationer om hur universitet och högskolor kan eller bör arbeta för att uppfylla kraven i bestämmelserna.

Råden bör följas om verksamheten inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna ändå uppfylls.

Aktuella allmänna råd

Till UHRFS 2023:1, föreskrifter om ändring i Universitets- och
högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis, finns allmänna råd som gäller från och med 1 juni 2023:

Allmänna råd med kommentarer om bilagan till examensbeviset från och med 1 juni 2023 (pdf)

Tidigare allmänna råd

Till UHRFS 2019:4, föreskrifter om ändring i Universitets- och
högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis finns det allmänna råd med giltighet till och med 31 maj 2023:

Allmänna råd med kommentarer om bilagan till examensbeviset till och med 31 maj 2023 (pdf)

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023