Sökhjälp till Svensk-engelsk ordbok

För att hitta termer i Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen kan du välja mellan fritextsökning och sökning via det alfabetiska registret.

Fritextsökning

Skriv in det ord du söker i sökrutan. Det spelar ingen roll om du skriver stora eller små bokstäver, sökresultatet blir detsamma. Om du skriver minst tre bokstäver kommer ordboken att föreslå termer som börjar med just dessa bokstäver. Om du inte väljer ett av förslagen utan istället klickar på "Sök" får du upp en lista över termer där bokstäverna förekommer i samma ordning men i början, i mitten eller i slutet av ordet.

Sökning via det alfabetiska registret

När du klickar på "Alla" i det svenska eller engelska alfabetiska registret, får du en förteckning med samtliga ord i bokstavsordning utifrån det språk du valt. De ord som är understrukna (länkade) innehåller definition, anmärkning, länk eller hänvisning. Övriga ord har endast en eller flera motsvarigheter på det andra språket. Synonymer (som står i kursiv stil) och söktermer har däremot bara en hänvisning till huvudtermen. (Söktermer är termer som inte presenteras i en egen artikel men som till exempel nämns i en anmärkning till en annan term.)

Vill du se alla ord som börjar på en viss bokstav så klickar du i stället på den bokstaven, i det alfabetiska registret (antingen den svenska eller den engelska) under sökrutan. Klicka på enskilda ord i den lista du får upp, om de är understrukna (länkade), för att få mer information.

Hela ordboken som pdf

Du kan ladda ner hela innehållet i ordboken som pdf till din dator, till exempel för att skriva ut den.

Du får då med de svenska och de engelska termerna, men inte definitionerna och anmärkningarna. De länkade orden i pdf-filen (blåmarkerade och understrukna) kan du klicka på för att komma vidare till webbsidan med mer information (definitioner, anmärkningar osv.). 

När du väljer "Alla" under "Välj i en alfabetisk lista" får du fram en ordlista. Ovanför ordlistan till höger finns en knapp som heter "Ladda ner pdf". Genom att klicka på den kan du spara ner ordlistan.

Senast uppdaterad: 10 januari 2023