Gällande föreskrifter i löpnummerordning

Här publicerar Universitets- och högskolerådet (UHR) sina gällande föreskrifter i löpnummerordning. Den senaste beslutade föreskriften kommer först. UHR publicerar konsekvensutredningar från 2023.

UHR:s föreskrifter

UHRFS 2024:4

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:5) om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 1 juli 2024

Gäller från och med: 1 september 2024

Övriga dokument: Promemoria – förslag att ändra Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:5) om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen (pdf)

UHRFS 2024:3

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2024:2) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 15 maj 2024

Gäller från och med: 1 juli 2024

Övriga dokument: Konsekvensutredning om förslag att ändra Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2024:2) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

UHRFS 2024:2

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 15 maj 2024

Gäller från och med: 1 juli 2024

Övriga dokument: Konsekvensutredning om förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

UHRFS 2024:1

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2022:2) om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 26 februari 2024

Gäller från och med: 15 mars 2024

Övriga dokument: Konsekvensutredning om förslag att ändra Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2022:2) om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (pdf)

UHRFS 2023:6

Föreskrifter om upphävande av Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2022:1) om genomförande av försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 30 november 2023

Gäller från och med: 1 januari 2024

Övriga dokument: Konsekvensutredning om förslag att upphäva Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2022:1) om genomförande av försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning (pdf)

UHRFS 2023:5

Förordning om upphävande av Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:5) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 30 november 2023

Gäller från och med: 1 januari 2024

UHRFS 2023:4

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2023:4) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 7 juli 2023

Gäller från och med: 1 augusti 2023

Övriga dokument: Konsekvensutredning: Förslag till föreskrifter om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet (pdf)

UHRFS 2023:3

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 26 juni 2023

Gäller från och med: 1 augusti 2023

Övriga dokument: Konsekvensutredning: Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2015:3) om högskoleprovet (pdf)

UHRFS 2023:2

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 26 juni 2023

Gäller från och med: 1 augusti 2023

Övriga dokument: Konsekvensutredning: Förslag till ändring i UHR:s föreskrifter (2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

UHRFS 2023:1

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 20 mars 2023

Gäller från och med: 1 juni 2023

Övriga dokument: Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (pdf)

Till UHRFS 2023:1 finns allmänna råd där UHR ger generella rekommendationer om hur lärosätena bör handla för att uppfylla föreskrifterna om bilagan till examensbevis: Universitets- och högskolerådets allmänna råd.

UHRFS 2022:3

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 5 juli 2022

Gäller från och med: 1 augusti 2022

UHRFS 2022:2

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2022:2) om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 1 juli 2022

Gäller från och med: 15 juli 2022

Giltighet: Upphör att gälla den 1 februari 2028

UHRFS 2021:5

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2021:5) om gemensamt utbildningsprov för skidinstruktörer (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 6 december 2021

Gäller från och med: 1 januari 2022

UHRFS 2021:4

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 6 december 2021

Gäller från och med: 1 januari 2022

UHRFS 2021:3

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2019:1) om särskild behörighet (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 6 december 2021

Gäller från och med: 1 februari 2022

UHRFS 2021:2

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:7) om översättning till engelska av svenska examina vid Försvarshögskolan (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 1 juli 2021

Gäller från och med: 1 augusti 2021

UHRFS 2020:5

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2019:1) om särskild behörighet (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 16 december 2020

Gäller från och med: 1 februari 2021

UHRFS 2020:4

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (2019:1) om särskild behörighet (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 29 juni 2020

Gäller från och med: 1 augusti 2020

UHRFS 2020:3

Föreskrifter om ändring i Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

Rättelse av bilaga till UHRFS 2020:3

Kategori: Ändringsförfattning med rättelse. Omtryck (inkluderar grundförfattning)

Publicerad: 29 juni 2020

Gäller från och med: 1 augusti 2020

UHRFS 2020:2

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:8) och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 12 maj 2020

Gäller från och med: 1 juli 2020

UHRFS 2019:10

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 29 oktober 2019

Gäller från och med: 1 december 2019

UHRFS 2019:9

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 27 juni 2019

Gäller från och med: 1 september 2019

UHRFS 2019:6

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina (pdf)

Rättelse UHRFS 2019:6 (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 1 mars 2019

Gäller från och med: 1 april 2019

UHRFS 2019:4

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning. Omtryck (inkluderar grundförfattning)

Publicerad: 1 mars 2019

Gäller från och med: 1 april 2019

Till UHRFS 2019:4 finns allmänna råd där UHR ger generella rekommendationer om hur lärosätena bör handla för att uppfylla föreskrifterna om bilagan till examensbevis: Universitets- och högskolerådets allmänna råd.

UHRFS 2019:3

Föreskrifter om upphävande av Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 18 januari 2019

Gäller från och med: 1 juni 2022

UHRFS 2019:1

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:1) om särskild behörighet (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 18 januari 2019

Gäller från och med: 1 februari 2019

UHRFS 2017:2 

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 28 februari 2017

Gäller från och med: 10 mars 2017

UHRFS 2017:1

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 28 februari 2017

Gäller från och med: 15 mars 2017

UHRFS 2016:5

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 9 december 2016

Gäller från och med: 1 januari 2017

UHRFS 2016:4

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 17 augusti 2016

Gäller från och med: 31 augusti 2016

UHRFS 2016:3

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 27 juni 2016

Gäller från och med: 1 augusti 2016

UHRFS 2016:1

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 4 maj 2016

Gäller från och med: 1 juni 2016

UHRFS 2015:3

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 30 juni 2015

Gäller från och med: 31 juli 2015

UHRFS 2015:2

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:10) om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 4 maj 2015

Gäller från och med: 1 juni 2015

UHRFS 2015:1

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 1 mars 2015

Gäller från och med: 1 april 2015

UHRFS 2014:4

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 9 maj 2014

Gäller från och med: 1 juni 2014

UHRFS 2014:3

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 9 maj 2014

Gäller från och med: 1 juni 2014

UHRFS 2014:1

Föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet samt urval (pdf)

Kategori: Ändringsförfattning

Publicerad: 9 maj 2014

Gäller från och med: 1 juni 2014

UHRFS 2013:11

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:11) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 13 maj 2013

Gäller från och med: 1 juni 2013

UHRFS 2013:10

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:10) om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 13 maj 2013

Gäller från och med: 1 juni 2013

UHRFS 2013:9

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 13 maj 2013

Gäller från och med: 1 juni 2013

UHRFS 2013:8

Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd (UHRFS 2013:8) om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 13 maj 2013

Gäller från och med: 1 juni 2013

UHRFS 2013:7

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:7) om översättning till engelska av svenska examina vid Försvarshögskolan (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 13 maj 2013

Gäller från och med: 1 juni 2013

UHRFS 2013:6

Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 13 maj 2013

Gäller från och med: 1 juni 2013

UHRFS 2013:5

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:5) om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 13 maj 2013

Gäller från och med: 1 juni 2013

UHRFS 2013:3

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 13 maj 2013

Gäller från och med: 1 juni 2013

UHRFS 2013:1

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

Kategori: Grundförfattning

Publicerad: 13 maj 2013

Gäller från och med: 1 juni 2013

Senast uppdaterad: 1 juli 2024