Grundföreskrifter med ändringsföreskrifter

I den här regelförteckningen anges gällande grundföreskrifter i löpnummerordning i UHRFS i enlighet med 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725). Ändringsföreskrifter anges i anslutning till den grundföreskrift som de hör till.

Den senaste beslutade grundföreskriften kommer först.

UHRFS 2024:2

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

Publicerad: 15 maj 2024.

Gäller från och med: 1 juli 2024.

Ändringsförfattning: UHRFS 2024:3.

Konsoliderad version: -

UHRFS 2023:4

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2023:4) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet (pdf)

Publicerad: 7 juli 2023.

Gäller från och med: 1 augusti 2023.

Ändringsförfattning: -

Konsoliderad version: -

UHRFS 2022:2

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2022:2) om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen (pdf)

Publicerad: 1 juli 2022.

Gäller från och med: 15 juli 2022.

Giltighet: Upphör att gälla den 1 februari 2028.

Ändringsförfattning: UHRFS 2024:1.

Konsoliderad version: Föreskrifter om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen, konsoliderad version av UHRFS 2022:2 till och med UHRFS 2024:1 (pdf)

UHRFS 2021:5

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2021:5) om gemensamt utbildningsprov för skidinstruktörer (pdf)

Publicerad: 6 december 2021.

Gäller från och med: 1 januari 2022.

Ändringsförfattning: -

Konsoliderad version: -

UHRFS 2019:1

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:1) om särskild behörighet (pdf)

Publicerad: 18 januari 2019.

Gäller från och med: 1 februari 2019.

Ändringsförfattning: UHRFS 2020:4, UHRFS 2020:5, UHRFS 2021:3.

Konsoliderad version: Föreskrifter om särskild behörighet, konsoliderad version av UHRFS 2019:1 till och med UHRFS 2021:3 (pdf)

UHRFS 2015:3

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet (pdf)

Publicerad: 30 juni 2015.

Gäller från och med: 31 juli 2015.

Ändringsförfattning: UHRFS 2016:3, UHRFS 2016:4, UHRFS 2017:1, UHRFS 2019:9, UHRFS 2023:3.

Konsoliderad version: Föreskrifter om högskoleprovet, konsoliderad version av UHRFS 2015:3 till och med UHRFS 2023:3 (pdf)

UHRFS 2013:11

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:11) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (pdf)

Publicerad: 13 maj 2013.

Gäller från och med: 1 juni 2013.

Ändringsförfattning: -

Konsoliderad version: -

UHRFS 2013:10

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:10) om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden (pdf)

Publicerad: 13 maj 2013.

Gäller från och med: 1 juni 2013.

Ändringsförfattning: UHRFS 2015:2.

Konsoliderad version: -

UHRFS 2013:9

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbevis (pdf)

Publicerad: 13 maj 2013.

Gäller från och med: 1 juni 2013.

Ändringsförfattning: UHRFS 2014:4, UHRFS 2019:4 (omtryck), UHRFS 2023:1.

Konsoliderad version: Föreskrifter om bilagan till examensbevis, konsoliderad version av UHRFS 2013:9 till och med UHRFS 2023:1 (pdf)

UHRFS 2013:8

Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd (UHRFS 2013:8) om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet (pdf)

Publicerad: 13 maj 2013.

Gäller från och med: 1 juni 2013.

Ändringsförfattning: UHRFS 2018:2, UHRFS 2020:2.

Konsoliderad version: -

UHRFS 2013:7

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:7) om översättning till engelska av svenska examina vid Försvarshögskolan (pdf)

Publicerad: 13 maj 2013.

Gäller från och med: 1 juni 2013.

Ändringsförfattning: UHRFS 2021:2.

Konsoliderad version: -

UHRFS 2013:6

Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd (UHRFS 2013:6) om översättning till engelska av svenska examina (pdf)

Publicerad: 13 maj 2013.

Gäller från och med: 1 juni 2013.

Ändringsförfattning: UHRFS 2014:3, UHRFS 2019:6.

Konsoliderad version: -

UHRFS 2013:5

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:5) om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen (pdf)

Publicerad: 13 maj 2013.

Gäller från och med: 1 juni 2013.

Ändringsförfattning: UHRFS 2024:4.

Konsoliderad version: -

UHRFS 2013:3

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (pdf)

Publicerad: 13 maj 2013.

Gäller från och med: 1 juni 2013.

Ändringsförfattning: UHRFS 2016:1.

Konsoliderad version: Föreskrifter om anstånd för studier för antagna samt studieuppehåll, konsoliderad version av UHRFS 2013:3 till och med UHRFS 2016:1 (pdf) 

UHRFS 2013:1

Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval (pdf)

Publicerad: 13 maj 2013.

Gäller från och med: 1 juni 2013.

Ändringsförfattning: UHRFS 2014:1, UHRFS 2015:1, UHRFS 2016:5, UHRFS 2017:2, UHRFS 2018:4, UHRFS 2019:10, UHRFS 2020:3 (omtryck), UHRFS 2021:4, UHRFS 2022:3, UHRFS 2023:2.

Konsoliderad version: Föreskrifter om grundläggande behörighet och urval, konsoliderad version av UHRFS 2013:1 till och med UHRFS 2023:2 (pdf)

Senast uppdaterad: 1 juli 2024