Universitets- och högskolerådets nyhetsbrev innehåller våra senaste analyser, utredningar, rapporter, utvärderingar med mera. Prenumerera på de verksamhetsområden som intresserar dig.

Nyhetsbrevet skickas som e-postmeddelande en gång i månaden.

Börja din prenumeration här

Här kan du se de senaste utgåvorna av nyhetsbrevet (med nyheter från alla områden):

Flera nyhetsbrev

Vi har även andra nyhetsbrev, som innehåller lite djupare information till dig som är intresserad av specifika områden. Läs mer under Relaterade sidor och dokument

Senast uppdaterad: 15 januari 2018