I juli 2018 fick UHR i uppdrag att förbereda utvecklingen av ett nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet och genomförandet av en försöksverksamhet. UHR redovisade uppdraget till regeringen den 30 januari 2019.

I återrapporteringen redovisas möjlig tidpunkt för att införande ett nationellt behörighetsprov. Dessutom redovisas hur ett nationell behörighetsprov och bedömningen av reell kompetens förhåller sig till varandra.