Lyssna

Grundläggande behörighetsprovet

På regeringens uppdrag tar UHR fram ett nationellt behörighetsprov som ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Provet kommer att testas och utvärderas under en försöksverksamhet 2022 och 2023.

Provet mäter kompetenser på gymnasienivå i svenska, engelska och matematik och ett antal kognitiva kompetenser. Det vänder sig till personer som är minst 24 år och inte slutfört gymnasieutbildning eller motsvarande inom komvux. 

För försöksverksamheten har Göteborgs universitet i uppdrag från UHR att utveckla och konstruera behörighetsprovet och analysera provresultaten. En arbetsgrupp med externa forskare och experter inom provkonstruktion har tagit fram ett ramverk som ska säkra provets kvalitet.

Beslut om att permanenta det grundläggande behörighetsprovet fattas av regeringen efter försöksverksamheten.

Nästa provtillfälle 30 september 2023

Inom ramen för försöksverksamheten genomför UHR två prov som vardera ges under en dag. Det första gavs den 9 oktober 2022 och det andra ges 30 september 2023. Den som skriver provet med godkänt resultat 2023, kan använda sitt resultat för att söka till högskolan tidigast våren 2024. 

Provet ges på fem orter, i samverkan med fem lärosäten: Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet och Stockholms universitet. 

Ger grundläggande behörighet

Provet ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Många utbildningar har dessutom krav på särskild behörighet. För att bli behörig till dem behöver den som fått godkänt resultat på det grundläggande behörighetsprovet komplettera med ytterligare kurser. 

Ett godkänt resultat på provet ger inte något betyg eller meritvärde att konkurrera med till utbildningar med fler sökande än platser. Den som vill söka en sådan utbildning behöver göra högskoleprovet. 

Information för dig som vägleder andra

På uhr.se/syv finns fördjupad information om behörighetsprovet.  

UHR:s vägledarsidor

Information för intresserade på Studera.nu

Du som saknar grundläggande behörighet och funderar på högskolestudier kan läsa mer om provet på Studera.nu/behorighetsprovet. 

Grundläggande behörighetsprovet på Studera.nu

Frågor och svar om det grundläggande behörighetsprovet

Frågorna är allmänna. Vill du ha svar på en personligt ställd fråga, kontakta

Antagningsservice via webbplatsen Antagning.se

Provet ska mäta de kompetenser som är nödvändiga för att kunna tillgodogöra sig högskolestudier på grundnivå:

  • Kompetenser motsvarande gymnasieskolans engelska, svenska och matematik,
  • även andra kompetenser, till exempel kompetenser i problemlösningsförmåga och vetenskapligt förhållningssätt.

Provet vänder sig till personer som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier och som har skaffat sig kunskaper på andra sätt än genom gymnasieutbildning. Det kan röra sig om personer som har avbrutit en utbildning eller personer som saknar papper på sina erfarenheter. För att skriva det grundläggande behörighetsprovet ska man ha fyllt 24 år.

Det grundläggande behörighetsprovet ger grundläggande behörighet för högskolestudier. Det kommer inte att ge ett meritvärde eller användas för urval.

Högskoleprovet är ett urvalsprov som används om det finns fler sökande än platser till en utbildning. För att kunna antas via högskoleprovet måste den som söker alltid uppfylla kraven på grundläggande och – om det krävs – särskild behörighet.

Nej, det grundläggande behörighetsprovet vänder sig bara till dem som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier. Den som redan uppfyller kraven på grundläggande behörighet har ingen nytta av att skriva provet.

Nej, den som gör det grundläggande behörighetsprovet får ett resultat på provet som helhet och inte på enskilda delar. 

Den som inte godkänts på det prov som ges hösten 2022 kan göra provet hösten 2023. Då krävs att man anmäler sig på nytt. 

Provet ges under en hel dag på campusområdet (i en föreläsningssal eller motsvarande) med start kl. 8.50 och sluttid kl. 17.30. Det är analogt och skriftligt; provskrivarna svarar i ett provhäfte som lämnas in. 

Läs mer om hur provet provet till på Studera.nu

Det grundläggande behörighetsprovet ges i samarbete mellan UHR och fem universitet: Göteborgs universitet. Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet (Sundsvall) och Stockholms universitet. Totalt finns 1 000 platser. Hur de fördelas 2023 beslutas nästa år. 

Man kan anmäla sig till vilken ort man vill. Mantalsskrivning har ingen betydelse. 

Anmälan öppnar 23 augusti och stänger 6 september 2023 för provtillfället 30 september. Länkhänvisning till anmälningsfunktionen kommer att finnas på Studera.nu och på uhr.se. 

Nej. Provet kommer att vara kostnadsfritt. 

Nej, det kommer fortfarande att finnas möjlighet att ansöka om en bedömning av reell kompetens på universitet och högskolor. En sökande kan både göra det grundläggande behörighetsprovet och ansöka om en bedömning av sin reella kompetens.

Ett godkänt provresultat från försöksverksamheten gäller tills vidare. 

Senast uppdaterad: 27 januari 2023