Reglerade yrken

Det finns yrken som är reglerade genom att det i svensk lag är skrivet vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Det kan krävas en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

De flesta av de yrken som är reglerade i Sverige ser du i den här listan. Om du har en utbildning från ett annat land och vill arbeta inom något av yrkena nedan ska du kontakta respektive behörig myndighet för att ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer och tillstånd att utöva yrket:

 • Auktoriserad tolk och translator, kontakta Kammarkollegiet 
 • Aktuarie, kontakta Finansinspektionen
 • Bergsguide, kontakta UHR
 • Besiktningstekniker, kontakta Transportstyrelsen
 • Besprutning av:
  - Växter, grus, asfalt mm (användning av växtskyddsmedel klass 1 och 2 i de fall som avses i 2 kap. 20 § 1 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel), kontakta Jordbruksverket
  - Skadedjur och insekter (användning av växtskyddsmedel klass 1 och 2 i de fall som avses i 2 kap. 20 § 2 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, samt användning av biocidprodukter klass 1 i de fall som avses i 3 kap. 16 § 1), kontakta Folkhälsomyndigheten
  - Skadedjur (användning av biocidprodukter klass 1 i de fall som avses i 3 kap. 16 § 2 och 17 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel), kontakta Arbetsmiljöverket
 • Brandskyddskontroll och kontroll av tankar och cisterner, kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
 • Djurhälsovårdsyrken, kontakta Jordbruksverket 
  - Djursjukskötare
  - Djurvårdare utökad nivå
  - Fysioterapeut och tandläkare inom djurens hälso- och sjukvård (legitimerad enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) godkänd för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård)
  - Godkänd hovslagare
  - Veterinär
 • Elinstallatör, kontakta Elsäkerhetsverket 
 • Energiexpert, kontakta Boverket
 • Fastighetsmäklare och hyresförmedlare, kontakta Fastighetsmäklarinspektionen
 • Forsrännare, kontakta Transportstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsyrken, kontakta Socialstyrelsen
  - Apotekare
  - Arbetsterapeut
  - Audionom
  - Barnmorska
  - Biomedicinsk analytiker
  - Dietist
  - Fysioterapeut
  - Hälso- och sjukvårdskurator
  - Kiropraktor
  - Logoped
  - Läkare och specialistläkare
  - Naprapat
  - Optiker
  - Ortopedingenjör
  - Psykolog
  - Psykoterapeut
  - Receptarie
  - Röntgensjuksköterska
  - Sjukhusfysiker
  - Sjuksköterska och specialistsjuksköterska
  - Tandhygienist
  - Tandläkare och specialisttandläkare
  - Undersköterska
  - Yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården
 • Kontrollansvarig, kontakta Boverket
 • Kontroll av hissar (och vissa andra motordrivna anordningar), kontakta Boverket  
 • Lärare och förskollärare i det offentliga skolväsendet, kontakta Skolverket
 • Patentombud, kontakta Patentombudsnämnden
 • Sakkunniga inom brandskydd, funktionskontroll, kulturvärden och tillgänglighet, kontakta Boverket
 • Taxiförare, kontakta Transportstyrelsen
 • Trafiklärare och utbildningsledare vid trafikskola, kontakta Transportstyrelsen
 • Väktare, kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län 

Andra yrken som är reglerade

Det finns även andra yrken som är reglerade, men som erkänns enligt andra regler:

Dessutom finns det yrken där det krävs att du har svenskt medborgarskap, till exempel inom polisen, försvarsmakten och rättsväsendet.

Försvarsmaktens webbplats

Polismyndighetens webbplats

Reglerade yrken inom EU

Inom EU finns det regler som underlättar arbete/som underlättar för den som vill arbeta inom ett reglerat yrke i ett annat EU-land. 

Läs mer om reglerade yrken för EU/EES-medborgare.

UHR är rådgivningscentrum för reglerade yrken

Du kan även kontakta oss om du har frågor om vad som krävs för att arbeta inom ett reglerat yrke: ykinfo@uhr.se.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024