Det finns yrken som är reglerade genom att det i svensk lag är skrivet vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Det kan krävas en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

De flesta av de yrken som är reglerade i Sverige ser du i den här listan. Om du har en utbildning från ett annat land och vill arbeta inom något av yrkena nedan ska du kontakta den behöriga myndigheten och ansöka om rätt att utöva yrket:

Reglerade yrken inom EU

Inom EU finns det regler för att underlätta för EU-medborgare att arbeta inom ett reglerat yrke. Om du är EU-medborgare hanterar de behöriga myndigheterna din ansökan om legitimation eller annan behörighet för dessa yrken enligt Direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Läs mer om reglerade yrken för EU/EES-medborgare.

Rådgivningscentrum för reglerade yrken

Du kan även kontakta oss om du har frågor om vad som krävs för att arbeta inom ett reglerat yrke i ett annat land: ykinfo@uhr.se.

Andra yrken som är reglerade

Det finns även andra yrken som är reglerade, men som erkänns enligt särskilda direktiv:

Revisorer

Läs mer om reglering för revisorer på Revisorsnämndens webbplats.

Yrken inom sjöfart och flyg

Läs mer om reglering för yrken inom sjöfart och flyg på Transportstyrelsens webbplats.

Dessutom finns det yrken där det krävs att du har svenskt medborgarskap, till exempel inom polisen och rättsväsendet.

Senast uppdaterad: 27 maj 2019