Jag fick en helhetsbild av EU:s beslutsprocesser

Under två veckor i juli 2022 besökte Marina Zivkovic Djudjic EU:s institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Studiebesök varvades med seminarier och interaktiva förhandlingsövningar. "Min utbytestjänstgöring gav mig en unik inblick i beslutsprocessen i EU. Det gör att jag ännu bättre relaterar till uppgifter som landar på mitt skrivbord", säger Marina Zivkovic Djudjic.

Marina Zivkovic Djudjic.

Marina Zivkovic Djudjic är administrativ samordnare på internationella avdelningen på UHR och har en övergripande roll med arbetsuppgifter inom regelverk och att vara ett stöd till kollegor i till exempel tolkningsfrågor om Erasmus+ och i kontakter med kommissionen. Marina Zivkovic Djudjic sökte, blev antagen och reste på sin utbytestjänstgöring under juli förra året.

– Utbytestjänstgöringen var intressant för mig. Jag ville se vad de olika institutionerna har för uppgifter och hur allt hänger ihop för att förstå förloppet från start till mål. Nu ser jag mina egna arbetsuppgifter i ett större perspektiv än tidigare, säger Marina Zivkovic Djudjic.

Den grupp som Marina ingick i var stor, cirka 40 deltagare. Det var tjänstepersoner från bland annat Spanien, Frankrike, Portugal, Finland och Bulgarien. Under sin vistelse hann de besöka Bryssel, Luxemburg och Strasbourg.

Fullspäckat program i två veckor

Deras program under dessa två veckor var digert. Det blev långa dagar fullspäckade med studiebesök, presentationer och workshops. De fick bland annat ta del av EU:s historia, presentationer från de olika institutionerna – Europeiska rådet, Europarådet, Europeiska unionens domstol, fördrag om de olika beslutsprocesserna och en workshop där de fick simulera en beslutsprocess.

– Vi träffade en person som arbetar med ordförandeskapet i EU men även de som arbetar som tolkar inom EU. Deras arbetuppgifter varierar en hel del. Ena dagen kunde det innebära att hantera information som var superhemligt till att nästa dag ta itu med någon mer enkel sak som behövde tolkas. Vi fick sitta med dem som om det vore skarpt läge när de arbetar. Det var mycket intressant, säger Marina Zivkovic Djudjic.

– Det som blev extra intressant för min del var revisionsorganen, European Court of Auditors. Jag ville veta hur de jobbar med stora revisioner. Det kunde jag känna igen i mitt eget arbete med hur vi kontrollerar våra projekt inom Erasmus+.

Studiebesök i Parlamentet

Tyvärr drabbades deltagare i gruppen av covid under utbytestjänstperioden och de isolerades på sina rum i slutet av utbytet. De som fick negativa test kunde dock resa vidare till Parlamentet i Strasbourg. Där fick de besöka plenumsalen och ta del av röstningen av att godkänna införandet av euro i Kroatien. Marina hade sett fram emot att få jobbskugga dem som arbetar med Erasmus+ på Kommissionen men all jobbskuggning blev inställd på grund av covidrisken.

– Jag ville verkligen ta del av deras jobb och kunna se sådant som landar på mitt bord hemma i Sverige men från deras perspektiv. Jag hade så många frågor jag ville ställa, till exempel om regelverket, arbetssättet och olika system. Men jag fick i alla fall träffa kontaktpersonen i Erasmusfrågor till Sverige som berättade om hur hon arbetar. Det var ett lyckat möte, berättar Marina Zivkovic Djudjic.

Hon tycker det var enkelt att söka utbytestjänstgöringen. Hon gjorde om sitt curriculum vitae, cv, så att det anpassades till Europa och skickade det till ansvarig på UHR. Men först pratade hon med sin chef om att hon ville göra utbytet.

– Min chef var positivt inställd och uppmuntrade mitt utbyte och jag fick bra information om programmet via Uhr.se. Jag hade en del frågor om boendet och om resan.

Hon skulle vilja åka tillbaka för att få göra jobbskuggningen. Hon kan till och med tänka sig att göra utbytet en gång till.

– Ja, absolut. På sikt kan jag också tänka mig att söka utbyte inom NEPT och för en längre period. Det skulle vara roligt, säger Marina Zivkovic Djudjic.

Det här är EPA

Erasmus Public Administration Programme ger dig som jobbar
statligt en unik inblick i beslutsprocessen i EU. Deltagarna i EPA besöker under ett par veckor EU:s institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Programmet anordnas av European School of Administration, Eusa. Sverige har fyra platser per år att fördela på utbildningstillfällena.
Du som söker Erasmus Public Administration Programme ska ha:

  • anställning inom svensk statsförvaltning
  • högskole- eller universitetsexamen
  • erfarenhet av arbete på en EU-avdelning/-enhet eller med EU-relaterade policyfrågor
  • arbetat med EU-frågor under minst sex månader och högst fem år
  • relevant arbetslivserfarenhet
  • medborgarskap i något av EU:s 27 medlemsländer

Du behöver också ha mycket goda kunskaper i engelska samt goda kunskaper i franska eller tyska. Du får inte ha varit anställd eller praktiserat i EU:s institutioner.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024