UHR:s generaldirektör, ledningsgrupp och styrelse: Klicka på påsiktsbilden för högupplöst version. Bilderna är fria att beskäras och användas i redaktionella sammanhang som berör Universitets- och högskolerådet. Ange alltid fotografens namn vid publicering.

Generaldirektör Ulf Melin

Ulf Melin (5713)(Foto: Eva Dalin)
Ulf Melin (5733)(Foto: Eva Dalin)
Ulf Melin (5734)(Foto: Eva Dalin)
Ulf Melin (5738)(Foto: Eva Dalin)
Ulf Melin (5739)(Foto: Eva Dalin)
Ulf Melin (5743)(Foto: Eva Dalin)
Ulf Melin (5820)(Foto: Eva Dalin)
Ulf Melin (5838)(Foto: Eva Dalin)

 

UHR:s ledningsgrupp

UHR:s ledningsgrupp 2016

Från vänster: Ulrica Engström Nilsson, Tuula Kuosmanen, Per Zettervall,
Maria Linna Angestav, Lars Petersson, Ulf Melin och Susanne Wadsborn
Taube. (Foto: Eva Dalin) 

Myndighetschef

Ulf Melin (5743)Generaldirektör
(Foto: Eva Dalin)
Ulf Melin (5738)Generaldirektör
(Foto: Eva Dalin)

 


Administrativa avdelningen

Avdelningschef Ulrica Engström Nilsson
(Foto: Eva Dalin)
Avdelningschef Ulrica Engström Nilsson
(Foto: Eva Dalin)


Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor

Avdelningschef Tuula Kuosmanen
(Foto: Eva Dalin)
Avdelningschef Tuula Kuosmanen
(Foto: Eva Dalin)


Avdelningen för antagning och studentstöd

Avdelningschef Susanne Wadsborn Taube
(Foto: Eva Dalin)
Avdelningschef Susanne Wadsborn Taube
(Foto: Eva Dalin)


Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning

Avdelningschef Lars Petersson
(Foto: Eva Dalin)
Avdelningschef Lars Petersson
(Foto: Eva Dalin)


Avdelningen för internationellt samarbete

Avdelningschef Maria Linna Angestav
(Foto: Eva Dalin)
Avdelningschef Maria Linna Angestav
(Foto: Eva Dalin)


Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift

Avdelningschef Per Zettervall
(Foto: Björn Dalin)
Avdelningschef Per Zettervall
(Foto: Björn Dalin)

 

Universitets- och högskolerådets styrelse

Styrelsens ordförande

P-O Rehnquist (5724)(Foto: Eva Dalin)
P-O Rehnquist (5809)(Foto: Eva Dalin)
P-O Rehnquist (5815)(Foto: Eva Dalin)

 

Ledamöter i UHR:s styrelse

UHR:s styrelse 2017

Från vänster: Jacob Adamowicz, Berit Kjeldstad, Kenth Waltersson, 
P-O Rehnquist, Helén Ängmo, Ulf Melin, Björn Brorström,
Martina Johansson och Thomas Hagnefur. (Foto: Eva Dalin) 

P-O Rehnquist(Foto: Eva Dalin)
Jacob Adamowicz(Foto: Eva Dalin)
Björn Brorström(Foto: Eva Dalin)
Thomas Hagnefur(Foto: Eva Dalin)
Martina Johansson(Foto: Eva Dalin)
Berit Kjeldstad(Foto: Eva Dalin)
Ulf Melin(Foto: Eva Dalin)
Kenth Waltersson(Foto: Eva Dalin)
Helén Ängmo(Foto: Eva Dalin)

 

 

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017