Jobbskuggning gav arbetet en ny dimension

Jenny Lindström är utredare på UHR. Hon arbetar främst med frågor som rör Eurydike och nationella minoriteter. Jenny hade länge tänkt söka till EPA-programmet och 2023 blev det äntligen av. Tillbaka på kontoret i Visby reflekterar hon över lärdomar från resan, vad erfarenheten ger arbetsgivaren och glädjen över att knyta internationella kontakter.

 Jenny Lindström fick intensiva dagar i Bryssel med studiebesök, massor av matnyttig information och jobbskuggning hos de personer på EACEA, som hon också jobbar med till vardags. EACEA är inte ett generaldirektorat, vilket är det vanliga för jobbskuggningen, utan ett genomförandeorgan under EAC, Generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur.

Vad var allra bäst med att delta i EPA?

‒ Det är svårt att välja en enskild sak. Jag kan knappt minnas när jag sist lärde mig så mycket nytt på så kort tid. Kunskapen om EU:s lagstiftningsprocesser fördjupades och breddades väsentligt. Jag lärde mig om processerna bakom de offentliga dokumenten och avtalen, och fick veta mer om vad som hände bakom kulisserna på de historiska mötena som till slut formade EU till vad det är i dag.

‒ Men måste jag välja det allra bästa var det ändå jobbskuggningen. Jag jobbskuggade personer jag faktiskt dagligdags jobbar med i Bryssel: Eurydike vid EACEA. Dels var det bra för mitt dagliga arbete att se ”andra sidan” av Eurydikenätverkets arbete, dels var de så glada och positiva över mitt besök. Det verkar som om EPA är ganska okänt i Bryssel. Ingen på EACEA hade hört talas om det. Chefen bad mig sprida informationen till alla andra Eurydikekontor i Europa, och jag såg att hon i efterhand gratulerade vicerektorn för European School of Administration på Linkedin till ett mycket bra genomfört program.

Dessutom fick Jenny många nya vänner runt om i Europa. Hon organiserade en mycket uppskattad middag för alla sista kvällen. Alla deltagare var tacksamma för att få en kväll tillsammans. Nu håller de kontakt i en stor gruppchatt på Whatsapp.

Hur valde du program?

‒ Jag har sneglat på EPA i flera år, även när jag jobbat på andra myndigheter än UHR. Det känns som om de har lyckats klämma in en hel termins EU-kunskap på universitetsnivå på två veckor. Så imponerande! Nu fick jag ännu en dimension eftersom jag fick jobbskugga på det genomförandeorgan som jag arbetar med i mitt dagliga arbete. Jag kände också att jag ville komma närmare min kollegas kunskapsnivå om EU. Hon jobbade i Bryssel innan hon började jobba på UHR. Jag fokuserade mycket på FN under min studietid och tyckte inte EU verkade lika intressant eller spännande då. Nu tycker jag tvärtom, FN känns lite förlegat och i stort behov av reformering, medan i EU trots allt fungerar mycket bra. Tänk allt vi har uppnått sedan EU bildades!

Hur förberedde du dig inför resan? 

‒ Jag hann faktiskt inte förbereda mig så mycket, för jag hade fullt upp hemma. Men jag sökte information på nätet, repeterade mina kunskaper om EU och läste på om vad vi skulle göra, lite mer ingående kring min jobbskuggning. Vi fick utförlig information från Eusa. De beskrev allt tydligt och lättförståeligt, allt från klädsel och transport till jobbskuggning och kursupplägg. Medan vi var på plats fick vi användbara uppdateringar dagligen, med underlag, uppdaterade scheman och information. Under vistelsen i Bryssel lyckades jag pricka in kravalliknande demonstrationer med polis och avspärrningar, terrorhot med höjda terrornivåer samt strejk i kollektivtrafiken. Allt gick bra till slut, men det krävdes lite förändringar i programmet.

Fungerar upplägget på plats bra?

‒ Det är väldigt intensivt! Programmet pågår från morgon till kväll, några dagar hade vi bara paus för lunch. Det är extremt mycket information och många personer att lyssna till, så vissa dagar var jag helt slut. Men upplägget är fantastiskt! De jobbar sig upp mot ett crescendo informationsmässigt om lagstiftningsprocessen, som slutar med ett rollspel. Så fick vi lära oss om EU:s andra institutioner och besöka tolkservice och en pressbriefing, träffa EU:s ombudsman och civilsamhällets representanter från European Economic and Social Committee och mycket mer. Jag hade egentligen också stämt möte med folk jag känner, men lunchen är oftast kort och det finns inte mycket tid över för det sociala. Ta det en annan gång!

Jenny berättar att programmet är på engelska men det är bra att kunna fler språk. Föreläsarna kan plötsligt slänga in franska (eller tyska) fraser, och på en del ställen i Bryssel behövs franska för att prata med säkerhetsvakter, servicepersonal eller läsa menyer eller instruktioner. Dessutom baseras deltagarantalet från varje land på befolkningsmängd. Det betyder att många har franska och tyska som modersmål.

‒ Vissa dagar talade jag alla språk jag kan (mer eller mindre bra). En gång var jag helt virrig och vände mig till en polsk tjej från Tyskland och pratade svenska. Det roliga var att hon förstod svenska, och svarade!

Vilka tycker du programmet passar för?

Det är naturligtvis bäst lämpat för dem som arbetar med EU. Många i min grupp arbetade med lagstiftningsprocessen och hade varit i Bryssel på arbetsgruppsmöten på rådet flera gånger. Men gruppen bestod av en brokig skara, med personer från allt från utrikes-, finans-, och jordbruksdepartement till kustbevakning, polis och delstatsnivå. Det var till exempel talskrivare, handläggare, officerare och diplomater. Alla hade naturligtvis en EU-dimension i sin yrkesroll, annars kan man inte delta. Men vissa mer direkt än andra.

Vilka kunskaper fick du, som du och hemmaorganisationen drar nytta av?

Förutom en övergripande fördjupad förståelse för hela EU:s system var jobbskuggningen mycket värdefull. Jag har en mycket bättre bild av var materialet hamnar, hur det bearbetas och varför vi får vissa frågor eller blir ombedda att göra på vissa sätt. Jag blev guidad från ax till limpa i processen om hur en Eurydikerapport tas fram. Dessutom underlättar det enormt att ha träffat de människor jag kommunicerar med dagligen. Det gör avståndet mindre och kontakten personligare.

Det här är EPA

Erasmus Public Administration Programme ger dig som jobbar
statligt en unik inblick i beslutsprocessen i EU. Deltagarna i EPA besöker under ett par veckor EU:s institutioner i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Programmet anordnas av European School of Administration, Eusa. Sverige har fyra platser per år att fördela på utbildningstillfällena.
Du som söker Erasmus Public Administration Programme ska ha:

  • anställning inom svensk statsförvaltning
  • högskole- eller universitetsexamen
  • erfarenhet av arbete på en EU-avdelning/-enhet eller med EU-relaterade policyfrågor
  • arbetat med EU-frågor under minst sex månader och högst fem år
  • relevant arbetslivserfarenhet
  • medborgarskap i något av EU:s 27 medlemsländer

Du behöver också ha mycket goda kunskaper i engelska samt goda kunskaper i franska eller tyska. Du får inte ha varit anställd eller praktiserat i EU:s institutioner.

Senast uppdaterad: 4 maj 2023