Erasmus+ Europauniversiteten

Europauniversiteten, European Universities, är ett av EU:s initiativ för skapandet av ett europeiskt utbildningsområde. Initiativet ger universitet och högskolor i Europa möjligheten att stärka kvaliteten och attraktionskraften för det europeiska utbildningsområdet. 

Vem som kan söka

Universitet och högskolor som har Erasmus Charter for Higher Education, ECHE. Europauniversiteten måste bestå av minst tre högskolor från tre olika programländer.

Vad ni kan söka för

Europauniversiteten ska genom gemensam långsiktig strategi och tätt samarbete öka student-, doktorand- och personalutbyte samt stärka kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation.

Länder som deltar

Alla EU:s medlemsländer, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz kan tillsvidare endast söka och delta i Erasmus+ under förutsättning att den schweiziska staten finansierar deras deltagande.

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Europauniversiteten är ett av EU:s initiativ för skapandet av ett europeiskt utbildningsområde till 2025. För ett universitet eller högskola kan det innebära ökad rörlighet för studenter, doktorander och personal liksom nya samarbetsmodeller och utveckling av gemensamma läroplaner och examina.

Vilken offentlig eller privat organisation som helst som är etablerad i en medlemsstat eller i ett annat programland och som är verksam inom utbildning, forskning och innovation eller i arbetslivet kan delta i alliansen som associerad partner.

Stärkt koppling mellan utbildning, forskning och innovation

Europauniversiteten ska genom gemensam långsiktig strategi och tätt samarbete öka student-, doktorand- och personalutbyte samt stärka kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation.

Europauniversiteten möjliggör bland annat ökad rörlighet för studenter, doktorander och personal på alla nivåer, testandet av nya samarbetsmodeller, utvecklandet av gemensamma läroplaner och examina.

Målet med Europauniversiteten är att

 • Främja gemensamma europeiska värderingar och stärka den europeiska identiteten.
 • Vara en avgörande drivkraft för att höja kvaliteten inom högre utbildning och stärka dess koppling till forsknings- och innovationslandskapet i Europa.

Synergier med andra programdelar

Universitets- och högskolerådet är nationellt programkontor för Erasmus+. UHR ansvarar för programdelar som kan utgöra ett första steg mot ett Europauniversitetsprojekt alternativt komplettera redan beviljade Europauniversitetsprojekt.

För att bland annat möjliggöra målet om en ökad mobilitet inom ramen för Europauniversitetsprojekten finns möjligheter att utnyttja de medel som finns för mobilitet för studenter och personal inom Erasmus+ mobilitet högre utbildning. Mer information om relevanta kompletterande programdelar:

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Erasmus+ samarbetspartnerskap

Om mobilitetsprojekt för studenter och personal

I EU-kommissionens digitala programhandledning för Erasmus+ kan du också läsa om mobilitetsprojekt för studenter och personal:

Mobility project for higher education students and staff på EU-kommissionens webbplats

Utlysning till Europauniversitet har genomförts vid fyra tillfällen sedan 2019 och i dag deltar 19 svenska lärosäten inom lika många allianser.

I den första utlysningen år 2019 av Europauniversiteten beviljades 17 pilotprojekt, i vilka 11 svenska högskolor finns representerade. I den andra utlysningen år 2020 beviljades 24 pilotprojekt, i vilka fem svenska högskolor finns representerade. I den tredje utlysningen år 2022 beviljades 24 pilotprojekt, i vilka fem svenska högskolor finns representerade. I 2023 års utlysning beviljades ytterligare sex svenska högskolor.

Totalt 19 svenska lärosäten ingår nu i Europauniversitet:

 • Göteborgs universitet
  Utlysningsår: 2019. Allians: EUTOPIA
 • Handelshögskolan i Stockholm
  Utlysningsår: 2019. Allians: CIVICA
 • Linköpings universitet
  Utlysningsår: 2019. Allians ECIU
 • Lunds universitet
  Utlysningaår: 2019. Allians: EUGLOH
 • Stockholms universitet
  Utlysningsår: 2019. Allians: CIVIS
 • Kungliga Tekniska högskolan, KTH
  Utlysningsår: 2019. Allians: UNITE!
 • Chalmers tekniska högskola
  Utlysningsår: 2020. Allians: ENHANCE
 • Karolinska institutet
 • Utlysningsår: 2020. Allians: NeurotechEU
 • Linnéuniversitetet
  Utlysningsår: 2020. Allians: EUniWell
 • Luleå tekniska universitet
  Utlysningsår: 2020. Allians: UNIVERSEH
 • Uppsala universitet
  Utlysningsår: 2020. Allians: ENLIGHT
 • Högskolan i Gävle
  Utlysningår: 2022. Allians: EU GREEN
 • Högskolan i Skövde
  Utlysningsår 2022. Allians: INGENIUM
 • Högskolan i Kristianstad
  Utlysningsår: 2023. Allians: COLOURS
 • Högskolan väst
  Utlysningsår: 2023. Allians: STARS EU
 • Karlstads universitet
  Utlysningsår: 2023. Allians: EUNICE
 • Malmö universitet
  Utlysningsår: 2023. Allians: UNIC
 • Stiftelsen högskolan i Jönköping
  Utlysningsår: 2023. Allians: EULiST
 • Örebro universitet
  Utlysningsår: 2023. Allians: NEOLAiA

Som svenskt programkontor för Erasmus+ sammankallar UHR årligen nätverksträffar för de svenska Europauniversiteten.

UHR leder det svenska Europauniversitetsnätverket (SEUN) på uppdrag av deltagande lärosäten. Syftet med nätverket är att erbjuda en plattform för att utbyta erfarenheter samt diskutera sakfrågor, såväl mellan allianser, som med berörda myndigheter och departement.

Nätverket träffas 3-4 gånger per år och består av alla nitton beviljade svenska lärosäten.

Vill du komma i kontakt med nätverket eller ansvariga medarbetare på UHR så är ni välkomna att kontakta:

Alma Joensen, utredare
Alma.Joensen@uhr.se

Christofer Carlsson, handläggare
Christofer.Carlsson@uhr.se

Så ansöker du

Du ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Ansökningsformulär - Funding and tender opportunities på EU-kommissionens webbplats

Utlysning att söka och mer information:

Erasmus+ European Universities call 2023 på EU-kommissionens webbplats

Du vänder dig till EACEA med frågor om programmet, för stöd och hjälp med ansökan med mera. Du kontaktar dem på e-post: EACEA-EUROPEAN-UNIVERSITIES@ec.europa.eu

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi som jobbar med Europauniversiteten:

 • Alma Joensen, 010-470 03 27
 • Christofer Carlsson, 010-470 65 45