Prioriterade områden inom programmet

Inkluderande, hållbart, digitaliserat och ökat samhällsengagemang. Så kan den fyra målen för Erasmus+ sammanfattas. Här följer närmare presentationer av de prioriterade målen.

Logotyp Erasmus+ Förenar och berikar

Inkludering och mångfald

Alla individer - oavsett förutsättningar - ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+.

Inkludering och mångfald

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är prioriterat. Vi har samlat information, tips och länkar att använda som stöd.

Grön hållbarhet

Digital omställning

Ett mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet.

Digital omställning

Aktivt medborgarskap

Programmet uppmuntrar till ökat samhällsengagemang och ökad kunskap om och förståelse för EU-frågor.

Aktivt medborgarskap

Senast uppdaterad: 24 april 2024