För dig som är eller vill bli intygsgivare

Som intygsgivare avgör du vilka personer med lässvårigheter som bör få skriva högskoleprovet med förlängd provtid. Den utredning som utförs ska fokusera på förmågan att göra högskoleprovet.

Observera att utredningen inte är en fullständig dyslexiutredning. Det ingår till exempel ingen prövning av stavningsförmåga.

Så blir du intygsgivare

För att bli intygsgivare ska du ha relevant akademisk grundutbildning. Tänk på att du som intygsgivare ska visa prov på förmåga att tolka och relatera delresultat till varandra. Det är därför inte tillräckligt att enbart redovisa testresultaten.

Din ansökan ska innehålla:

  • Ett kortfattat CV (högst en sida). Av ditt CV ska yrkestitel, namn, arbetsplats med adress och telefonnummer, samt e-postadress framgå.
  • Två aktuella utredningar. Personerna ska vara minst 14 år gamla, vara helt anonymiserade, bortsett från uppgifter om kön och födelseår.   

När du skriver utlåtanden ska du använda UHR:s mall och skicka din ansökan till registrator@uhr.se.

Det är endast utlåtande enligt UHR:s mall som kommer att godkännas vid ansökan om anpassat högskoleprov. Gamla intyg som inte är utfärdade enligt mall kommer inte att godkännas.

Ladda ner intygsgivarmallen som pdf

Expertgrupp granskar ansökningar

UHR har en expertgrupp som granskar alla ansökningar från personer som vill vara intygsgivare för personer med specifika lässvårigheter/dyslexi. Expertgruppen tillstyrker eller avstyrker inkomna ansökningar. Därefter fattar UHR beslut. Vid jäv deltar inte ledamot i expertgruppen i bedömningen. 

Om du blir godkänd som intygsgivare kommer dina kontaktuppgifter att publiceras i listan över godkända intygsgivare på Studera.nu.

Observera att behörighet för godkänd intygsgivare ges till individer, inte till team eller arbetsplatser.

När kan jag ansöka?

Du kan ansöka hela året men expertgruppen sammanträder två gånger per år. Ansökningar som inkommer innan den 15 oktober behandlas vid höstens sammanträde. Ansökningar som inkommer innan den 15 april behandlas vid vårens sammanträde.

Kontakt

För mer information kontakta:
Elisabeth Lundvall, handläggare, UHR, Tfn: 010- 470 03 00 (vxl)

Senast uppdaterad: 14 juni 2024