Som intygsgivare avgör du vilka personer med lässvårigheter som bör få skriva högskoleprovet med förlängd provtid. Den utredning som utförs ska fokusera på förmågan att göra högskoleprovet.

Observera att utredningen inte är en fullständig dyslexiutredning. Det ingår till exempel ingen prövning av stavningsförmåga.

Är du logoped?

Om du är legitimerad logoped och dina utredningar uppfyller ovanstående krav behöver du inte meddela UHR att du önskar finnas med på listan över intygsgivare.

Så blir du intygsgivare - annan bakgrund än logoped

För att bli intygsgivare ska du ha relevant akademisk grundutbildning. Skriv ett kortfattat CV, högst en sida, där uppgifter om yrkestitel, namn, arbetsplats med adress och telefonnummer, samt e-postadress framgår. Bifoga två aktuella utredningar på personer som är minst 14 år gamla, till  din ansökan. Personerna ska vara helt anonymiserade, bortsett från uppgifter om kön och födelseår.  

När du skriver utlåtanden ska du använda UHR:s mall och ingenting annat.
Ladda ner intygsgivarmallen som pdf här.

Från och med 1 januari 2018 är det endast utlåtande enligt mallen som kommer att godkännas av lärosätena. Gamla intyg gäller framöver men nyutfärdade intyg måste vara ifyllda enligt mallen.

För att bli behörig, ska du som intygsgivare visa prov på din förmåga att tolka och relatera delresultat. Att enbart redovisa testresultat är inte tillräckligt.

Om du blir godkänd som intygsgivare kommer dina kontaktuppgifter att publiceras i listan över godkända intygsgivare på www.studera.nu 

Referensgrupp granskar ansökningar

UHR har en referensgrupp som granskar alla ansökningar från personer som vill vara intygsgivare för personer med specifika lässvårigheter/dyslexi. Referensgruppen tillstyrker eller avstyrker inkomna ansökningar. Därefter fattar UHR beslut. Vid jäv deltar inte ledamot i referensgruppen i bedömningen. 

Observera att behörighet för godkänd intygsgivare ges till individer, inte till team eller arbetsplatser.

Kontakt

För mer information om ansökningsperioder och/eller övriga frågor, kontakta:
Elisabeth Lundvall, handläggare, Universitets- och högskolerådet

f
ornamn.efternamn (at) uhr.se
Tfn: 010- 470 03 00 (vxl)

Senast uppdaterad: 5 december 2018