Erasmus+ framtidsinriktade projekt

Programmet ger stöd till att identifiera, utveckla, testa och utvärdera innovativa tillvägagångssätt som kan användas allmänt och därmed förbättra utbildningssystemen. Syftet är att utveckla innovativa politiska strategier, och att testa och integrera nya idéer för hur de nationella och europeiska målen ska nås.

Vem som kan söka

Myndigheter, lärosäten, regioner, skolor, företag, branscher och utbildningsorganisationer kan söka.

Vad ni kan söka för

Stöd till projekt som möter Europas utbildningsutmaningar. Medlemsländerna och EU-kommissionen har pekat ut sex områden som prioriterade.

Länder som deltar

EU:s medlemsstater eller ett tredjeland som är associerat till programmet (Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet).

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Vi ger en övergripande bild av Erasmus+ framtidsinriktade projekt, vad det ska leda till, organisationer som kan söka, vilka länder som deltar och hur ni går till väga för att ansöka.

Vad det ska leda till

Framtidsinriktade projekt, Forward-looking Projects, kan vara sektorsspecifika eller sektorsövergripande. De ska antingen

  • främja innovation när det gäller omfattning, banbrytande metoder och praxis, och/eller
  • säkerställa innovationsöverföring (mellan olika länder, politikområden eller målgrupper) och därmed säkerställa hållbar användning av innovativa projektresultat på europeisk nivå och/eller överförbarhet till olika sammanhang och målgrupper

Projekt som möter Europas utbildningsutmaningar

Medlemsländerna och EU-kommissionen har pekat ut sex områden som prioriterade. En ansökan måste fokusera på ett av dem för att komma ifråga.

Prioriteringar

Alla sektorer:

  • Stödja högkvalitativ och inkluderande digital utbildning, i enlighet med handlingsplanen för digital utbildning.
  • Stödja utbildningssystem för anpassning till den gröna omställningen.

Yrkesutbildning:

Vuxenutbildning:

  • Kompetenshöjningsvägar – nya möjligheter för vuxna.

Organisationer som kan söka

Aktörer med förmåga och potential att påverka, utveckla och driva på den politiska agendan inom utbildningsområdet kan söka. Partnerskapen bör bestå av en blandning av offentliga och privata organisationer, med en kombination av forskare, yrkesutövare och partner som kan nå fram till beslutsfattarna.

Partnerskapet måste omfatta minst tre fullvärdiga partner från minst tre EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet (inklusive minst två EU-medlemsstater). Särskilda krav finns på sammansättningen av partnerskap för de olika prioriteringarna. Information om hur partnerskapet ska vara sammansatt beskrivs i Erasmus+ programhandledning, framtidsinriktade projekt (engelska).

Handledningen på svenska finns att ladda ned som pdf. Information om partnerskapets sammansättning finns på sidan 279. Erasmus+ programhandledning 2022 på EU-kommissionens webbplats.

Så ansöker du

Din organisation ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Ansökan, utlysning (engelska call) och mer information på EU-kommissionens webbplats Funding and Tenders

Mer om programmet:

Erasmus+ framtidsinriktade projekt, Forward-looking Projects, på EU-kommissionens webbplats

Delta i digitalt informationsmöte 18 januari 2022 som anordnas av EACEA:

Online Info Session: Erasmus+ Partnerships for Innovation – Forward-Looking Projects 2022

Länder som deltar

I Erasmus+ framtidsinriktade projekt kan organisationer som är etablerade i EU:s medlemsstater eller ett tredjeland som är associerat till programmet (Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet) ansöka.

Förberedande besök inför samarbetet

Svenska organisationer som förbereder en ansökan inom någon del av Erasmus+ kan få bidrag från UHR för att genomföra ett förberedande besök. Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era tänkta samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA. De ger mer information om programmet, stöd och rådgivning inför ansökan med mera.

Du kontaktar dem på e-post:

EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till erasmusplus@uhr.se