Utbytestjänstgöring – för dig som vill utvecklas i ditt arbete

Ge dig själv möjligheten att växa, lära och uppleva genom att delta i våra spännande utbytesmöjligheter. Vi erbjuder fem olika alternativ som kan passa dina behov och intressen.

Kompetensutveckla dig själv på ett roligt, spännade och lärorikt sätt. Utbytestjänstgöring ger dig ett viktigt kontaktnät, erfarenhetsutbyte och omvärldskunskap.

Jag är en nyfiken person och upplevde att min utvecklingskurva börjat plana ut, så jag var ute efter kompetensutveckling. Min arbetskamrat hade gjort det här utbytet några år tidigare och jag hade också sett information om programmet på vårt intranät, säger Sandra Offersson om sin praktik på ett generaldirektorat inom EU-kommissionen. 

Sandra blev väl omhändertagen av sina kollegor nere på plats i Bryssel. Läs mer om hennes erfarneheter och utbyte. Våga ta chansen du med och gör utbytestjänstgöring! UHR kan hjälpa dig på vägen. 

Fördelar med utbytestjänstgöring

 • Ger dig chansen att utveckla dina professionella färdigheter, bredda dina kompetenser och växa i din roll.
 • Bygger internationella nätverk som ger dig möjlighet att samarbeta med andra och lära av experter och kollegor runt om i världen.
 • Du får ta del av nya spännande kulturer. 
 • Du får möjlighet att se och lösa problem på nya sätt, inspirerade av andra, nya arbetsmiljöer och arbetsmetoder.
 • Ger dig chansen att arbeta i en annan kulturell kontext som stärker dina kommunikationsfärdigheter och förbättrar din förmåga att samarbeta effektivt.

Möjligheter inom utbytestjänstgöring

Idag har Sverige, vid sidan av det nordiska utbytet, bilaterala överenskommelser med tio av EU:s medlemsstater. Sverige deltar också i EU-kommissionens utbytesprogram National Experts in Professional Training (NEPT) som ger svenska statsanställda möjlighet att under tre till fem månader tjänstgöra vid EU-kommissionen och därigenom etablera kontakter, få insyn i lagstiftning och komma med inspel till EU-kommissionens policyarbete. Ett utbyte inom NEPT kan vara första steget till att placera en svensk nationell expert i kommissionen. Mer om programmen för utbytestjänstgöring och vad de innebär

Att tänka på

 • Börja alltid med att ta upp frågan med arbetsgivaren eftersom arbetsgivaren betalar lön och omkostnader under utbytestjänstgöringen.
 • Gör en plan tillsammans om vad utbytestjänstgöringen ska leda till, där det framgår vad du och arbetsgivaren förväntar er av utbytet.
 • Diskutera med arbetsgivaren vilka arbetsuppgifter som är lämpliga under utbytestjänstgöringen och hur organisationen sedan ska ta tillvara nya kunskaper.
 • Håll kontinuerlig kontakt under utbytestjänstgöringen, så att du finns med i arbetsgivarens planering.
 • Eftersom det är en kompetensutveckling, inte utstationering, bör ni diskutera frågan om kostnader för hemresor och medflyttning av eventuell familj.
 • Bostad måste du oftast ordna själv. 
 • Under utbytestjänstgöringen gäller de arbetsregler som finns i det land där du tjänstgör, till exempel vad gäller arbetstider, lediga dagar och semester.

Mer information

För mer infomation kontakta Marian Förde, samordnare utbytestjänstgöring, UHR. E-post: tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 16 januari 2024