Utbytestjänstgöring ger statsanställda i Sverige möjlighet att under en begränsad tid arbeta inom EU:s förvaltning, i ett annat EU-land, i ett nordiskt land eller i en internationell organisation.

Att få möjlighet att åka utomlands för att fortbilda sig under en period är både roligt och lärorikt. Det stärker kompetensen inom arbetsområdet, samtidigt som språkkunskaperna utvecklas. Den som åker på utbytestjänstgöring  får också möjlighet att knyta värdefulla kontakter med kolleger i andra länder i Europa.

För arbetsgivaren är utbytestjänstgöring en kompetensutvecklande investe­ring eftersom organisationen får:

  • kunskap om hur verksamheter är strukturerade i andra länder
  • ökad internationell kompetens
  • förståelse för hur man han­terar liknande arbete i andra länder.

Utbytestjänstgöring skapar dessutom ett viktigt kontaktnät som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning.

Överenskommelser om utbytestjänstgöring

Sverige har flera överenskommelser om utbytestjänstgöring med andra länder och organisationer i Europa. Sverige deltar också i Nordiska ministerrådets program för tjänstepersonsutbyte och i de utbytes- och utbildningsprogram som EU-kommissionen erbjuder statsanställda i de olika EU-ländernas förvaltningar.

Att tänka på:

  • Börja alltid med att ta upp frågan med arbetsgivaren eftersom det är en kompetensutveckling och arbetsgivaren betalar medarbetarens lön och omkostnader under utbytestjänstgöringen.
  • Se till att göra upp en plan tillsammans med arbetsgivaren om vad utbytestjänstgöringen ska leda till. Planen bör även omfatta vad arbetsgivaren förväntar sig av utbytet.
  • Diskutera med arbetsgivaren vilka arbetsuppgifter som är lämpliga under utbytestjänstgöringen och hur organisationen ska ta tillvara nya kunskaper vid hemkomst.
  • Den som reser ut på tjänstemannautbyte ska hålla kontinuerlig kontakt med sin arbetsgivare under utbytestjänstgöringen, så att medarbetaren finns med i arbetsgivarens framtida planering.
  • Eftersom det är en kompetensutveckling och ingen utstationering, bör den som deltar i tjänstemannautbyte diskutera frågan kring kostnaderna för hemresor och medflyttning av eventuell familj.
  • Bostad måste den som deltar i utbytet alltid ordna själv.
  • Under utbytestjänstgöringen gäller de arbetsregler som finns i landet medarbetaren tjänstgör i, till exempel vad gäller arbetstider, lediga dagar och - vid längre tjänstgöring - semester.

Senast uppdaterad: 24 mars 2021