Utbytestjänstgöring ger dig som är statsanställd i Sverige, möjlighet att under en begränsad tid arbeta inom EU:s förvaltning, i ett annat EU-land eller i en internationell organisation.

Att få möjligheten att åka utomlands för att fortbilda sig under en period är både roligt och lärorikt. Du stärker din kompetens inom ditt arbetsområde, samtidigt som du utvecklar dina språkkunskaper och får möjlighet att knyta värdefulla kontakter med kolleger i andra länder i Europa.

För din arbetsgivare är utbytestjänstgöring en kompetensutvecklande investe­ring eftersom organisationen får:

  • kunskap om hur verksamheter är strukturerade i andra länder
  • en ökad internationell kompetens
  • en förståelse för hur man han­terar liknande arbete i andra länder.

Utbytestjänstgöring skapar dessutom ett viktigt kontaktnät som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning.

Överenskommelser om utbytestjänstgöring

Sverige har flera överenskommelser om utbytestjänstgöring med andra länder och organisationer i Europa. Vi deltar också i Nordiska ministerrådets program för tjänstepersonsutbyte och i de utbytes- och utbildningsprogram som EU-kommissionen erbjuder statsanställda i de olika EU-ländernas förvaltningar.

Här kan du läsa mer om de program och möjligheter som finns

Att tänka på

  • Börja alltid med att ta upp frågan med din arbetsgivare, eftersom det är en kompetensutveckling och arbetsgivaren betalar din lön och dina omkostnader när du är borta.
  • Se till att göra upp en plan tillsammans med arbetsgivaren om vad du vill ha ut av utbytestjänsten. Planen bör även omfatta vad arbetsgivaren förväntar sig att få tillbaka när du kommer hem.
  • Diskutera med din arbetsgivare vad som skulle kunna vara lämpliga arbetsuppgifter för dig under din utbytestjänstgöring och hur ni ska ta tillvara nya kunskaper när du kommer tillbaka.
  • Kom ihåg att hålla kontinuerlig kontakt med din arbetsgivare under din utbytestjänstgöring, så att du finns med i deras framtida planering.
  • Eftersom det är en kompetensutveckling och ingen utstationering, bör du diskutera frågan kring kostnaderna för hemresor och medflyttning av eventuell familj.
  • Bostad måste du alltid ordna själv.
  • Under din utbytestjänst gäller de arbetsregler som finns i landet du tjänstgör i, till exempel vad gäller arbetstider, lediga dagar och - vid längre tjänstgöring - semester.

Senast uppdaterad: 29 maj 2019