Lyssna

Utbytestjänstgöring – för dig som vill utvecklas i ditt arbete

Som statsanställd har du möjlighet att åka på utbytestjänstgöring, antigen för att arbeta en kort tid inom EU:s förvaltning, i ett annat EU-land, i ett av de andra nordiska nordiskt länderna eller i en internationell organisation.

Att få möjlighet att åka utomlands för att fortbilda sig under en period är både roligt och lärorikt. Det stärker kompetensen inom arbetsområdet samtidigt som språkkunskaperna utvecklas. Du som åker på utbytestjänstgöring får också möjlighet att knyta värdefulla kontakter med kolleger i andra länder i Europa.

Utbytestjänstgöring ger dig dessutom ett viktigt kontaktnät, erfarenhetsutbyte och omvärldskunskap.

Överenskommelser om utbytestjänstgöring

Sverige har flera överenskommelser om utbytestjänstgöring med länder och organisationer i Europa. Vi deltar också i Nordiska ministerrådets program för tjänstepersonsutbyte och i de utbytes- och utbildningsprogram som EU-kommissionen erbjuder statsanställda i EU-ländernas förvaltningar.

Att tänka på:

  • Börja alltid med att ta upp frågan med arbetsgivaren eftersom arbetsgivaren betalar lön och omkostnader under utbytestjänstgöringen.
  • Gör en plan tillsammans om vad utbytestjänstgöringen ska leda till, där det framgår vad du och arbetsgivaren förväntar er av utbytet.
  • Diskutera med arbetsgivaren vilka arbetsuppgifter som är lämpliga under utbytestjänstgöringen och hur organisationen sedan ska ta tillvara nya kunskaper.
  • Håll kontinuerlig kontakt under utbytestjänstgöringen, så att du finns med i arbetsgivarens planering.
  • Eftersom det är en kompetensutveckling, inte utstationering, bör ni diskutera frågan om kostnader för hemresor och medflyttning av eventuell familj.
  • Bostad måste du oftast ordna själv. 
  • Under utbytestjänstgöringen gäller de arbetsregler som finns i det land där du tjänstgör, till exempel vad gäller arbetstider, lediga dagar och semester.

Mer information

Kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) via mejl: tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 13 februari 2023