Så jobbar vi

Som medarbetare på UHR bidrar du till myndighetens breda uppdrag inom utbildningsområdet och du har arbetsuppgifter inom förbättrings- och utvecklingsprojekt på olika nivåer. Vi utgår från ett tillitsbaserat ledarskap för att skapa förutsättningar för delaktighet och självledarskap.

Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare som ger dig tillgång till ett meningsfullt och intressant arbete tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor. UHR arbetar aktivt med digitalisering och systemutveckling för att kunna ge den bästa servicen till medborgarna.

Den statliga värdegrunden (Förvaltningskultur.se)

Utvecklande arbetsuppgifter och kompetensutveckling

På UHR deltar du i förbättrings- och utvecklingsprojekt på olika nivåer parallellt med dina vanliga arbetsuppgifter. Du kan vara engagerad i något som rör din arbetsgrupp eller delta i uppdrag som rör hela UHR.

Utbildningsnivån hos UHR:s medarbetare är hög och kompetensen är avgörande för att lyckas med våra uppdrag och för att utvecklas som myndighet. Kontinuerlig kunskaps- och kompetensutveckling är en viktig förutsättning för att nå myndighetens mål.

Ledarskap och medarbetarskap

Ledar- och medarbetarskapet på UHR utgår från det tillitsbaserade synsättet där dialog mellan chef och medarbetare skapar förutsättningar för delaktighet och ett aktivt självledarskap. Vi tror att transparens och delaktighet är viktiga förutsättningar för att verksamheten ska nå ett gott resultat.

Samverkan med arbetstagarorganisationer

På UHR finns två aktiva fackliga organisationer: Saco-S och OFR/S genom ST. UHR har lokala kollektivavtal och för en dialog om verksamheten inom ramen för MBL samt samverkar inom arbetsmiljöområdet och lönebildningsområdet.