Det nordiska mervärdet

Vilket mervärde ger ett internationellt samarbete inom Norden? Tre personer på strategiska positioner reflekterar.

Katarina Sperling, internationell projektledare på Norrköpings utbildningskontor, Ulrica Colliander, rektor på Karlbergs skola i Stockholm och Anders Duvkär, chef för enheten för skolans organisation och ledning på avdelningen för skolutveckling på Skolverket, ger sin syn på det nordiska mervärdet i internationella samarbetsprojekt.

  • Den språkliga och kulturella likheten underlättar kommunikationen. 
  • Tröskeln blir lägre när man kan använda skandinaviska.
  • Mycket är lika i skolsystemen men man angriper det på lite olika sätt. Det gör det värt att utbyta erfarenheter.
  • Vi kan ta del av varandras läroplaner inom Norden. Lära med och av varandra. Gränserna mellan länderna suddas ut i de kollegiala samtalen. 
  • Det är enkelt att översätta nya metoder och erfarenheter i praktiken.
  • Det finns nordiska upparbetade och etablerade nätverk i kommuner och regioner, till exempel vänorter, som gör det lätt att skapa kontakt.
  • Det finns en psykologisk närhet som gör att man känner att "det där kan vi också göra".  
  • Den geografiska närheten gör att utbyten tar mindre tid och belastar miljön mindre. 
  • Samarbeten inom Norden stärker hela det nordiska samarbetet och värnar om vårt kulturarv.

Senast uppdaterad: 24 april 2024