Lyssna

Nationella experter under professionell utbildning, NEPT

NEPT är en möjlighet för tjänstepersoner i offentlig förvaltning, att under tre till fem månader arbeta med sin myndighets frågor i ett EU-perspektiv, genom att tjänstgöra i EU-kommissionen.

Du som genomför National Experts in Professional Training (NEPT) får insyn i, och kan påverka, det arbete som senare kommer att bli svensk lag.

Tjänstgöringen är en utbildningspraktik som ger: 

  • erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik
  • erfarenhet och praktiska kunskaper om det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar i en mångkulturell och flerspråkig miljö
  • möjlighet att praktisera de kunskaper NEPT ger, främst inom respektive kompetensområden
  • ett stort nätverk med nya kontakter.

Kommissionen värdesätter att personer från de nationella förvaltningarna deltar i arbetet och bidrar med aktuella kunskaper och nya infallsvinklar. Det ger också ett nätverk som har direkt erfarenhet av kommissionens arbete.

Förutsättningar

Du som söker ska:

  • ha akademisk examen eller motsvarande kvalificerade handläggande/utredande arbetsuppgifter
  • ha goda kunskaper i engelska. Kunskaper i franska eller tyska är meriterande. Andra stora språk är italienska och spanska
  • vara anställd inom offentlig förvaltning
  • kvarstå i din anställning, få lön samt omkostnader (till exempel URA-kontrakt) och vara inskriven i det nationella socialförsäkringssystemet
  • inte ha haft anställning eller kontrakt inom EU:s institutioner, och inte heller ha gjort praktik de senaste sex åren.

Finansiering

Arbetsgivaren står för samtliga kostnader, som lön, boende och övriga omkostnader. Det regleras bäst genom ett så kallat URA-kontrakt.

Mer om URA på Arbetsgivarverkets webbplats

Ansökan

Nästa NEPT-period är i oktober 2024. Sista ansökningsdatum är den 23 april 2024. 

Arbetsgivaren ska godkänna ansökan och de villkor som gäller, och verifiera det genom e-post. Genom att godkänna och skicka in ansökan förbinder sig arbetsgivaren till de ekonomiska villkoren.

Du kan ansöka till tre generaldirektorat och deras avdelningar (inte byråer). Det är klokt att fylla i alla tre önskemål för att öka dina chanser. 

De olika generaldirektoraten på EU-kommissionens webbplats

Ansökan och vald praktiklängd är bindande. Arbetsgivaren mejlar ansökan och Europass/CV som bilagor, till: tjut@uhr.se

Mer om Europass. Mall för Europass: Europass/CV (Word)

Så har andra gjort

Sandra Offesson, Arbetsförmedlingen: Jag har fått mersmak för arbetsuppgifter av internationell karaktär

Johan Blomquist, Skatteverket: Svenska bidraget till EU behöver stärkas

Kontakt

Mejla UHR: tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 7 mars 2024