En möjlighet att under tre till fem månader arbeta med din myndighets frågor i ett EU-perspektiv.

För vem?

Tjänstepersoner i offentlig förvaltning med akademisk examen eller kvalificerade handläggande arbetsuppgifter och goda kunskaper i engelska. Kunskaper i ytterligare ett EU-språk är meriterande, framförallt franska eller tyska. Andra stora språk är italienska och spanska.  

Vad kan man göra?

Tjänstepersoner i de nationella förvaltningarna kan under tre till fem månader tjänstgöra i EU-kommissionen.    

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum för ansökan med start i oktober 2020, publiceras här i början av 2020.

Vad kan det ge?

National experts in Professional Training (NEPT) ger dig som tjänsteman möjlighet att under tre till fem månader arbeta med din myndighets frågor i ett EU-perspektiv. Du har möjlighet att få insyn och i viss mån påverka det arbete som senare kommer att bli svensk lag.

Genom tjänstgöringen, som är en utbildningspraktik, får du: 

  • erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik
  • erfarenhet och praktiska kunskaper om det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar i en mångkulturell och flerspråkig miljö 
  • möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper du förvärvat under dina studier, främst inom dina respektive kompetensområden
  • ett stort nätverk med nya kontakter.

Kommissionen, i sin tur, gynnas av att personer från de nationella förvaltningarna deltar i arbetet och bidrar med aktuella kunskaper och nya infallsvinklar. De får även tillgång till ett nätverk av personer som har direkt erfarenhet av kommissionens förfaranden.

Vad det innebär

Sverige har möjlighet att skicka 10 personer per år till programmet. Praktikperioden börjar antingen 1 eller 15 mars (sista ansökningsdag på hösten) alternativt 1 eller 15 oktober (sista ansökningsdag på våren) varje år.

Tjänstgöringen pågår i tre till fem månader. Vald praktiklängd är bindande.

Arbetsgivaren står för samtliga kostnader under praktiken som lön, boende och övriga omkostnader. Detta regleras bäst genom ett så kallat URA-kontrakt.

Mer information om URA-kontrakt kan du läsa hos Arbetsgivarverket.

Ansökan blir bindande i och med att arbetsgivaren godkänner och skickar in ansökan, som därigenom också förbinder sig till de ekonomiska villkoren.  

Information om fullständiga anställnings- och ekonomiska villkor för nationella experter och NEPT, se kommissionens beslut Anställningsvillkor för nationella experter till höger.

Mer information om hur du ansöker.

För mer information, kontakta:

Universitets- och högskolerådet (UHR), E-post: tjut(at)uhr.se

eller

Victoria Frelén, Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel, E-post: fornamn.efternamn(at)gov.se, Tfn: +32 2 289 57 05 (direkt).

Senast uppdaterad: 18 december 2019