Nationella experter under professionell utbildning, NEPT

NEPT är en möjlighet för tjänstepersoner i offentlig förvaltning, att under tre till fem månader arbeta med sin myndighets frågor i ett EU-perspektiv, genom att tjänstgöra i EU-kommissionen.

Du som genomför National Experts in Professional Training (NEPT) får insyn i, och kan påverka, det arbete som senare kommer att bli svensk lag.

Tjänstgöringen är en utbildningspraktik som ger: 

  • erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik
  • erfarenhet och praktiska kunskaper om det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar i en mångkulturell och flerspråkig miljö
  • möjlighet att praktisera de kunskaper NEPT ger, främst inom respektive kompetensområden
  • ett stort nätverk med nya kontakter.

Kommissionen värdesätter att personer från de nationella förvaltningarna deltar i arbetet och bidrar med aktuella kunskaper och nya infallsvinklar. Det ger också ett nätverk som har direkt erfarenhet av kommissionens arbete.

Förutsättningar

Du som söker ska:

  • ha akademisk examen eller motsvarande kvalificerade handläggande/utredande arbetsuppgifter
  • ha goda kunskaper i engelska. Kunskaper i franska eller tyska är meriterande. Andra stora språk är italienska och spanska
  • vara anställd inom offentlig förvaltning
  • kvarstå i din anställning, få lön samt omkostnader (till exempel URA-kontrakt) och vara inskriven i det nationella socialförsäkringssystemet
  • inte ha haft anställning eller kontrakt inom EU:s institutioner, och inte heller ha gjort praktik de senaste sex åren.

Finansiering

Arbetsgivaren står för samtliga kostnader, som lön, boende och övriga omkostnader. Det regleras bäst genom ett så kallat URA-kontrakt.

Mer om URA på Arbetsgivarverkets webbplats

Ansökan

Nästa NEPT-period är i oktober 2024 där sista ansökningsdatum var den 23 april 2024.

Vill du söka till NEPT mars 2025 så ansöker du under hösten 2024, ansökningsdatum kommer uppdateras efter sommaren.

Arbetsgivaren ska godkänna ansökan och de villkor som gäller, och verifiera det genom e-post. Genom att godkänna och skicka in ansökan förbinder sig arbetsgivaren till de ekonomiska villkoren.

Du kan ansöka till tre generaldirektorat och deras avdelningar (inte byråer). Det är klokt att fylla i alla tre önskemål för att öka dina chanser. 

De olika generaldirektoraten på EU-kommissionens webbplats

Ansökan och vald praktiklängd är bindande. Arbetsgivaren mejlar ansökan och Europass/CV som bilagor, till: tjut@uhr.se

Mer om Europass 
Du skapar ditt Europass/CV på EU-kommissionens webbsida

Möjlighet att söka NEPT-tjänst vid EU-byrån EMSA

I vanliga fall kan du enbart söka NEPT-tjänst på ett av EU-kommissionens generaldirektorat, men nu har du som jobbar med maritima frågor möjlighet att söka NEPT-tjänst hos EU-byrån EMSA. Läs mer om EMSA på deras webbplats 

Ansökningsformulär för NEPT-tjänst vid EMSA Förutsättningarna för tjänsten är som hos EU-kommissionen.

Så har andra gjort

Sandra Offesson, Arbetsförmedlingen: Jag har fått mersmak för arbetsuppgifter av internationell karaktär

Johan Blomquist, Skatteverket: Svenska bidraget till EU behöver stärkas

Kontakt

Mejla UHR: tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 15 juli 2024