NEPT är en möjlighet för tjänstepersoner i offentlig förvaltning, att under tre till fem månader arbeta med sin myndighets frågor i ett EU-perspektiv, genom att tjänstgöra i EU-kommissionen.

Du som genomför National Experts in Professional Training (NEPT) får insyn i, och kan påverka, det arbete som senare kommer att bli svensk lag.

Tjänstgöringen är en utbildningspraktik som ger: 

  • erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik,
  • erfarenhet och praktiska kunskaper om det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar i en mångkulturell och flerspråkig miljö,
  • möjlighet att praktisera de kunskaper NEPT ger, främst inom respektive kompetensområden,
  • ett stort nätverk med nya kontakter.

Kommissionen värdesätter att personer från de nationella förvaltningarna deltar i arbetet och bidrar med aktuella kunskaper och nya infallsvinklar. Det ger också ett nätverk som har direkt erfarenhet av kommissionens arbete.

Förutsättnignar

Du som söker ska:

  • ha akademisk examen eller motsvarande kvalificerade handläggande/utredande arbetsuppgifter,
  • ha goda kunskaper i engelska. Kunskaper i franska eller tyska är meriterande. Andra stora språk är italienska och spanska.
  • vara anställd inom offentlig förvaltning,
  • kvarstå i din anställning, få lön samt omkostnader (till exempel URA-kontrakt) och vara inskriven i det nationella socialförsäkringssystemet,
  • inte ha haft anställning eller kontrakt inom EU:s institutioner, och inte heller ha gjort praktik de senaste sex åren.

Finansiering

Arbetsgivaren står för samtliga kostnader, som lön, boende och övriga omkostnader. Det regleras bäst genom ett så kallat URA-kontrakt. Mer information om URA-kontraktet: URA 

Ansökan

Nästa NEPT-period är i mars 2023. Välkommen med din ansökan senast den 6 oktober 2022

Arbetsgivaren ska godkänna ansökan och de villkor som gäller, och verifiera det genom e-post. Genom att godkänna och skicka in ansökan förbinder sig arbetsgivaren till de ekonomiska villkoren.

Du kan ansöka till tre generaldirektorat och deras avdelningar (inte byråer). Det är klokt att fylla i alla tre önskemål för att öka dina chanser.

Ansökan och vald praktiklängd är bindande. Arbetsgivaren mejlar ansökan och Europass/CV som bilagor, till: tjut@uhr.se

Läs mer om Europass: Europass. Mall för Europass: Europass/CV (Word)

Kontakt

Mejla UHR: tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 28 augusti 2022