NEPT är en möjlighet för tjänstepersoner i offentlig förvaltning, att under 3 till 5 månader arbeta med sin myndighets frågor i ett EU-perspektiv, genom att tjänstgöra i EU-kommissionen.

Den som genomför National Experts in Professional Training (NEPT) har möjlighet att få insyn i, och i viss mån påverka, det arbete som senare kommer att bli svensk lag.

Tjänstgöringen är en utbildningspraktik som ger: 

  • erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik
  • erfarenhet och praktiska kunskaper om det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar i en mångkulturell och flerspråkig miljö 
  • möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper som har förvärvats i samband med studier, främst inom respektive kompetensområden
  • ett stort nätverk med nya kontakter.

Kommissionen gynnas av att personer från de nationella förvaltningarna deltar i arbetet och bidrar med aktuella kunskaper och nya infallsvinklar. De får även tillgång till ett nätverk av personer som har direkt erfarenhet av kommissionens förfaranden.

Sista ansökningsdag

Ansök senast den 13 oktober 2020 till NEPT som startar i mars 2021.

Villkor för ansökan

Den som söker:

  • ska ha akademisk examen eller motsvarande kvalificerade handläggande/utredande arbetsuppgifter
  • ska ha goda kunskaper i engelska. Kunskaper i franska eller tyska är meriterande. Andra stora språk är italienska och spanska
  • ska ha fast eller kontraktsanställning inom offentlig förvaltning
  • ska under sekonderingen som NEPT kvarstå i sin anställning, erhålla lön samt omkostnader (till exempel URA-kontrakt) och vara inskriven i det nationella socialförsäkringssystemet
  • får inte tidigare ha haft någon anställning eller kontrakt inom EU:s institutioner, och inte heller ha gjort praktik under de senaste sex åren.

Särskilda krav och förbehåll:

För ansökningar till European External Action Service (EEAS) krävs Security Clearance (säkerhetsprövning/registerkontroll). Läs mer i dokumentet Explanatory note.

Skicka ansökan

Arbetsgivaren ska godkänna ansökan och de villkor som gäller, och verifiera detta genom e-post. Arbetsgivaren mejlar ansökan och CV som bilagor, till: tjut@uhr.se

Ansökningarna prioriteras och valideras av UHR i samarbete med Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel.

Genom att godkänna och skicka in ansökan förbinder sig arbetsgivaren till de ekonomiska villkoren. Ansökan och vald praktiklängd är bindande.

Arbetsgivaren står för samtliga kostnader under praktiken som lön, boende och övriga omkostnader. Detta regleras bäst genom ett så kallat URA-kontrakt. Länk till mer information om URA finns längst ned på denna sida.

Mer information

Mejla UHR: tjut@uhr.se

eller kontakta Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel, natali.imani(at)gov.se

Senast uppdaterad: 2 november 2020