Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt

Vi beskriver vad som gäller för dig som har ett beviljat korttidsprojekt inom sektorerna skola, vuxnas lärande och yrkesutbildning. Här hittar du information om regler och projekthantering för olika utlysningsår. För rätt information – läs vidare under det år ert projekt blev beviljat och projektperioden startade.