Erasmus+ yrkeskunskapscentrum

Erasmus+ yrkeskunskapscentrum är ett EU-initiativ som ger bidrag till utveckling av yrkesutbildningar och arbetsmarknad i EU. Aktiviteterna ska vara en del av kompetensförsörjningssystemet och bidra till regional utveckling, innovation, inkludering och specialiseringsstrategier. De ska leda till resultat inom undervisning och lärande, samarbete och partnerskap samt till styrning och finansiering.

Vem som kan söka

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden. 

Vad ni kan söka för

Bidrag till samarbeten för att skapa och utveckla europeiska plattformar för yrkeskunskapscentrum.

Länder som deltar

Alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Ansökan

Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Så fungerar det

Yrkeskunskapscentrum (Centres of Vocational Excellence) sammanför olika typer av lokala och regionala partners såsom yrkesutbildningsanordnare, arbetsgivare, forskningscenter, organisationer inom regional utveckling och kompetensförsörjning.

Ansökningar kan inte enbart vara riktade mot yrkesutbildning som ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen eller motsvarande (EQF-nivå 6 till 8), utan måste också inkludera yrkesutbildning upp till yrkeshögskoleexamen (EQF 3 till 5), och ha ett starkt inslag av arbetsplatsförlagt lärande.

Vad det ska leda till

Initiativet stödjer bildandet och utvecklingen av europeiska plattformar för yrkeskunskapscentrum. Dessa ska bidra till regional utveckling, innovation och smarta specialiseringsstrategier, så väl som till internationella samarbetsplattformar.

Samarbeten inom Erasmus+ yrkeskunskapscentrum ska ha en systemansats och se till helheten. Det innebär att de förväntas resultera i något mer än en högkvalitativ yrkeskvalifikation.

Samarbeten inom yrkeskunskapscentrum ska innehålla aktiviteter som leder till resultat inom följande tre kategorier:

  • Undervisning och lärande
  • Samarbete och partnerskap
  • Styrning och finansiering

Så ansöker du

Du ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Electronic Application Forms på EACEA:s webbplats Funding and Tenders

Mer om programmet

Erasmus+ Centres of Vocational Excellence på EU-kommissionens webbplats

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA:

EACEA-EPLUS-SSA@ec.europa.eu

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet, mejla erasmusplus@uhr.se