En möjlighet att som statsanställd få insikter i hur förvaltningen fungerar i andra länder i Europa, samtidigt som du knyter viktiga kontakter och skapar nätverk som ger ett bättre samarbete länderna emellan.

För vem?

Tjänstepersoner på handläggande nivå med akademisk examen eller motsvarande, goda språkkunskaper och några års arbetslivserfarenhet inom sitt arbetsområde.    

Vad kan man göra?

Det är möjligt att tjänstgöra/praktisera vid en myndighet i annat EU-land mellan 4 veckor till 6 månader.    

Ansökningsdatum

Löpande    

Så fungerar det

Meningen är att tjänstepersonerna under en period ska få möjlighet att arbeta i ett annat EU-lands förvaltning med liknande arbetsuppgifter som i hemmaorganisationen. Grundidén är att tjänstepersonerna ska ha egna handläggande arbetsuppgifter under utbytesperioden.

Det finns inga färdiga tjänster eller praktikplatser att söka, utan alla placeringar arrangeras utifrån de ansökningar som kommer in. Perioden för tjänstepersonutbytet varierar från 4 veckor till 6 månader, dels beroende på den sökandes önskemål, dels på den mottagande myndighetens möjlighet att ta emot.

Förankra hos arbetsgivare

Du som vill söka bör först komma överens om utbytet med din arbetsgivare. Det är viktigt att utbytestjänstgöringen förankras väl, då arbetsgivaren betalar såväl lön som omkostnader under din bortavaro. Utbytestjänstgöringen bör ha tydliga kopplingar till såväl din individuella utveckling, som till utveckling för verksamheten i stort.

När du har förankrat utbytet bör du ta en första kontakt med den organisation som du avser att söka till. Detta då det är lättare att få ett bifall på sin ansökan om man först presenterat sig personligen per e-post eller telefon.

De länder som vi i dagsläget har överenskommelser med är: Frankrike, Irland, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien (kortare period på 2-4 veckor möjlig), Tyskland, Ungern, Österrike, Scottish Office (specialavtal) och Storbritannien/Sverige (Shadowing Agreement).

Shadowing Agreement

Sverige och Storbritannien har slutit ett tilläggsavtal, ett så kallat Shadowing Agreement, till det ordinarie bilaterala avtalet om utbytestjänstgöring. Syftet är att ge möjlighet till utbytestjänstgöring/praktik under en kortare period.

Ibland kan det vara svårt att avvara personal under en längre period. Genom ett kortare utbyte, 2-4 veckor, får fler möjligheten att ta del av programmet. På dessa kortare program blir utbytet mer som en praktik, där du kanske inte får ett eget ärende att handlägga utan mer får följa med i det dagliga arbetet på myndigheten eller departementet.

Arbetsgivaren står för kostnaderna

Din arbetsgivare betalar lön och omkostnader under utlandstjänstgöringen, och hanterar frågor om kontrakt och traktamente. Vem som ansvarar för kostnaderna skiljer sig åt mellan departement och myndigheter. Ta därför alltid reda på vem som ska stå för kostnaderna under din frånvaro innan du åker.

Senast uppdaterad: 28 mars 2019