Utbytestjänstgöring i annat EU-land

Statsanställda har möjlighet att arbeta eller praktisera vid en myndighet i ett annat EU-land, från fyra veckor till sex månader. Det är en möjlighet att lära sig hur förvaltningen fungerar i andra länder, knyta kontakter och skapa nya nätverk mellan olika länder.

Utbytestjänstgöringen riktar sig till tjänstepersoner på handläggande nivå med akademisk examen eller motsvarande, goda språkkunskaper och några års arbetslivserfarenhet inom sitt arbetsområde.    

Syftet med utbytet är att tjänstepersonerna under en period ska få möjlighet att arbeta i ett annat EU-lands förvaltning med liknande arbetsuppgifter som i hemmaorganisationen. Grundidén är att tjänstepersonerna ska ha egna handläggande arbetsuppgifter under utbytesperioden.

Det finns inga färdiga tjänster eller praktikplatser att söka, utan alla placeringar arrangeras utifrån de ansökningar som kommer in. Perioden för tjänstepersonutbytet varierar från fyra veckor till sex månader, beroende på den sökandes önskemål och på den mottagande myndighetens möjlighet att ta emot.

Förutsättningar

Den som vill söka bör först komma överens om utbytet med sin arbetsgivare. Det är viktigt att utbytestjänstgöringen förankras väl eftersom arbetsgivaren betalar lön och omkostnader under utbytet. Utbytestjänstgöringen bör ha tydlig koppling till såväl individuell utveckling som till utvecklingen för verksamheten.

När utbytet är förankrat hos arbetsgivaren ska en första kontakt tas med den organisation den sökande är intresserad av. Det är lättare att få ett bifall för ansökan efter en personlig kontakt  per mejl eller per telefon.

De länder som Sverige har överenskommelser med är: Frankrike, Irland, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Finansiering

Arbetsgivaren betalar lön och omkostnader under utlandstjänstgöringen, och hanterar frågor om kontrakt och traktamente. Vem som ansvarar för kostnaderna skiljer sig åt mellan departement och myndigheter. Den sökande måste alltid ta reda på vem som ska stå för kostnaderna under utbytestjänstgöringen.

Ansökan

Ansökan sker löpande. Tidpunkten för utbytestjänstgöringen görs upp direkt mellan den sökande och kontaktpersonen, när det är klart med placeringen.

  • För ansökan till Polen, Spanien och Ungern finns särskilda mallar under Relaterade länkar och dokument.
  • Till övriga länder skrivs ansökan som en vanlig jobbansökan.
  • I första hand ska ansökan skrivas på landets språk, i andra hand på engelska. Frankrike har som krav att ansökan är på franska.
  • Ansökan bör innehålla en personlig presentation med kortare bakgrund om den sökande, till vilket land ansökan ska ställas och vilket område som den sökande vill tjänstgöra inom.
  • Motivera hur organisationen kan gagnas av utbytet samt vad utbytet kan bidra med till organisationen och den egna utvecklingen.
  • En meritförteckning, CV, på engelska ska bifogas ansökan. För utbytestjänst i Frankrike ska den vara skriven på franska.
  • Tillstyrkan av chef eller personalansvarig för kostnaderna ska också bifogas ansökan.

Om ansökan: Det finns en mall för ansökan. För mer information, kontakta oss på Universitets- och högskolerådet, UHR: tjut@uhr.se

UHR vidarebefordrar handlingarna till respektive land.

Mer information

För frågor, kontakta UHR genom att mejla: tjut@uhr.se

Senast uppdaterad: 10 februari 2023