Här hittar du de elektroniska länkarna till ansökan och rapportering.

Så ansöker du:

  • När alla parter är överens ska en ansökan fyllas i och signeras av dig som söker och din arbetsgivare.
  • Ansökan för stipendiemedel görs elektroniskt.

Vi fattar beslut inom en vecka och skickar därefter besked till dig som sökt.

Det är möjligt att skicka in ansökan löpande.

Elektronisk ansökan

Du ansöker elektroniskt via länken:

Ansökan om stipendiemedel Nordiskt tjänstepersonutbyte

Stipendiemedel och reseersättning

Nordiska ministerrådet bidrar med ett stipendium på 13 000 DKK per tjänstgöringsmånad samt ersättning för kostnader kring resan till och från tjänstgöringsorten. Om tjänstgöringen varar sex månader eller längre finns särskilda regler om bland annat resekostnader för medflyttande familjemedlemmar.

Observera att stipendiemedlen är skattefria, enligt kravet på preliminär A-skatt enligt 8 kap 20§ skattebetalningslagen (1997:483). Se även Finansdepartementets förordning:

Förordning om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

Notera att stipendiemedlen förskotteras av din arbetsgivare. Efter det att du genomfört din utbytestjänstgöring och skickat in din rapport till UHR, kan din arbetsgivare skicka in en hemställan om utbetalning till UHR. På så sätt får din arbetsgivare tillbaka de stipendiemedel som arbetsgivaren lagt ut för din del.

Rapportering efter avslutad tjänstgöring

Efter avslutad utbytestjänst ska du som varit på ett utbyte skriva en rapport om de erfarenheter som utbytestjänstgöringen medfört.

Elektronisk rapportering

Du ska rapportera senast inom två månader efter att du kommit hem. Du rapporterar elektroniskt via länken:

Rapportering Nordiskt tjänstemannutbyte

Gör sen en kopia av rapporten och maila den till elisabeth.lundvall@uhr.se, innan den formella begäran om återbetalning om stipendiemedel kan ske.

Mer information

Har du frågor, kontakta:

Elisabeth Lundvall
E-post: elisabeth.lundvall@uhr.se
Tfn: 010-470 05 14

Senast uppdaterad: 10 september 2019