Du hittar den elektroniska länken till ansökan samt blanketter för rapportering längst ner på den här sidan.

Så ansöker du:

  • När alla parter är överens ska en ansökan fyllas i och signeras av dig som söker och din arbetsgivare.
  • Ansökan görs elektroniskt till oss för beviljande av stipendiemedel.

Det är möjligt att skicka in ansökan löpande.

Stipendiemedel och reseersättning

Nordiska ministerrådet bidrar med ett stipendium på 11 000 DKK per tjänstgöringsmånad samt ersättning för kostnader kring resan till och från tjänstgöringsorten. Om tjänstgöringen varar sex månader eller längre finns särskilda regler om bland annat resekostnader för medflyttande familjemedlemmar.

Observera att stipendiemedlen är skattefria, enligt kravet på preliminär A-skatt enligt 8 kap 20§ skattebetalningslagen (1997:483). Se även Finansdepartementets och Nordiska ministerrådets skrivelser i dokumenten om Nordiskt tjänstemannautbyte till höger.

Notera att stipendiemedlen förskotteras av din arbetsgivare. Efter det att du genomfört din utbytestjänstgöring och skickat in din rapport till UHR, kan din arbetsgivare skicka in en hemställan om utbetalning till UHR. På så sätt får din arbetsgivare tillbaka de stipendiemedel som arbetsgivaren lagt ut för din del.

Rapportering efter avslutad tjänstgöring

Efter avslutad utbytestjänst ska du som varit på ett utbyte skriva en rapport om de erfarenheter som utbytestjänstgöringen medfört. Om de erfarenheter som utbytestjänstgöringen medfört.

Rapporten ska du skriva senast inom två månader efter att du kommit hem. Du lämnar rapporten till din hemmamyndighet som vidarebefordrar den till oss.

Elektronisk ansökan

Ansökan görs elektroniskt via denna länk: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4725295&sid=RidjSpGJvP

Adress till vilken du skickar din rapport

Universitets- och högskolerådet Nordiskt tjänstemannautbyte Box 45093 104 30 Stockholm

Mer information

Har du frågor, kontakta

Petra Göransson
E-post: petra.goransson(at)uhr.se
Tfn: 010-470 06 59

Senast uppdaterad: 23 oktober 2015