Vill du upptäcka nya sätt att jobba på? Undrar du hur jobbet ser ut inom ditt område i de andra nordiska länderna? Det här programmet ger dig som jobbar statligt möjlighet att arbeta med din myndighets frågor i ett nordiskt perspektiv, i mellan två veckor och sex månader.

En vistelse i ett annat nordiskt land innebär att du på plats får vara med i det dagliga arbetet på en av det landets myndigheter. Det är en fantastisk möjlighet att knyta kontakter och få nya impulser och perspektiv. Det leder inte bara till individuell kompetensutveckling för medarbetaren, utan ger också arbetsgivaren möjlighet att utveckla verksamheten.

Förutsättningar

Du som vill delta i nordisk utbytestjänstgöring undersöker själv möjligheterna på den myndighet i det land där du vill tjänstgöra. Det är viktigt att frågan är väl förankrad hos arbetsgivaren, som betalar lön under vistelsen. 

Nordisk utbytestjänstgöring förutsätter inte ömsesidigt byte av arbetsplats mellan två anställda men det arbete du gör på den mottagande nordiska myndigheten ska innehålla arbetsuppgifter som, så långt som möjligt, motsvarar dem som du utför i din hemmamyndighet.

Finansiering

Arbetsgivaren står för kostnader som lön och försäkring. 

Nordiska ministerrådet bidrar med ett stipendium på 14 000 DKK per tjänstgöringsmånad samt ersättning för kostnader för resan till och från tjänstgöringsorten. Stipendiemedlen är skattefria, enligt kravet på preliminär A-skatt enligt 8 kap 20§ skattebetalningslagen (1997:483). 

Observera att stipendiemedlen förskotteras av din arbetsgivare. Efter det att du genomfört utbytestjänstgöringen och skickat in din rapport till UHR, ska din arbetsgivare skicka in en hemställan om utbetalning till UHR. På så sätt får arbetsgivaren tillbaka de stipendiemedel som den lagt ut för din del.

Ansökan

Ansökan kan skickas löpande. När alla parter är överens ska ansökan fyllas i och signeras av både arbetsgivaren och arbetstagaren. UHR fattar beslut inom en vecka och skickar därefter besked till den som har sökt.

Ansök om stipendiemedel

Rapportering

Senast fyra veckor efter att du kommit hem ska du göra en elektronisk rapportering.

Här gör du elektronisk rapportering

Skapa en kopia av rapporten och mejla den till: tjut@uhr.se, innan den formella begäran om återbetalning av stipendiemedel kan ske.

Kontakt

Marian Förde
Mejla: tjut@uhr.se

Kontaktpersoner i övriga nordiska länder

Danmark
Jacob Vinding Frederiksen, javif@modst.dk

Finland
Ritva Ukkonen, Ritva.Ukkonen@oph.fi

Färöarna
Leivur Langgaard, leivurl@tinganes.fo

Grönland
Ida Rasmussen, idar@nanoq.gl

Island
Stefanía Sigríður Bjarnadóttir, stefania.s.bjarnadottir@fjr.is

Norge
Kari Ingunn Barlaup Vahabzadeh, KariIngunnBarlaup.Vahabzadeh@difi.no

Åland
Pia Hollsten-Friman, Pia.Hollsten-Friman@regeringen.ax

Senast uppdaterad: 22 juli 2021