Tjänstepersonsutbyte är en möjlighet för tjänstepersoner i statsförvaltningen att arbeta med sin myndighets frågor i ett nordiskt perspektiv, lära känna nordiska kollegor och utbyta erfarenheter, från 2 veckor till 6 månader.

Att göra ett utbyte i ett annat nordiskt land innebär att tjänstepersoner får arbeta med "sina" frågor i ett nordiskt perspektiv och på plats vara med och utveckla verksamheten. Det är en fantastisk möjlighet att lära känna nordiska kollegor, knyta nätverk och utbyta erfarenheter.

Det nordiska tjänstepersonutbytet är också mycket mer än individuell kompetensutveckling för den medarbetare som åker ut, och ger arbetsgivare en möjlighet att utveckla den egna verksamheten.

Förutsättningar

Den som önskar delta i nordisk utbytestjänstgöring undersöker själv möjligheterna till ett utbyte på den myndighet i det land som är intressant att tjänstgöra i. Det är viktigt att frågan är väl förankrad hos arbetsgivaren som betalar lön under utbytestjänstgöringsperioden. 

Utbytet förutsätter inte något ömsesidigt byte av arbetsplats mellan två anställda, men det arbete stipendiaten gör på den mottagande nordiska myndigheten ska innehålla arbetsuppgifter som, så långt som möjligt, motsvarar de som utförs i hemlandet.

Utbytestjänstgöringen ska ses som en del i den ordinarie tjänsten och den anställde ska inte vara tjänstledig. Under utbytet behåller den som åker på utbyte ordinarie lön och är försäkrad som om hen tjänstgör på hemmaplan.

Löpande ansökan

Ansökan kan skickas löpande. När alla parter är överens ska en ansökan fyllas i och signeras av både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Ansökan om stipendiemedel görs elektroniskt via länken längst ned på denna sida.

UHR fattar beslut inom en vecka och skickar därefter besked till den som har sökt.

Stipendiemedel och reseersättning

Nordiska ministerrådet bidrar med ett stipendium på 14 000 DKK per tjänstgöringsmånad samt ersättning för kostnader för resan till och från tjänstgöringsorten. Om tjänstgöringen varar sex månader eller längre finns särskilda regler om bland annat resekostnader för medflyttande familjemedlemmar.

Stipendiemedlen är skattefria, enligt kravet på preliminär A-skatt enligt 8 kap 20§ skattebetalningslagen (1997:483). 

Observera att stipendiemedlen förskotteras av din arbetsgivare. Efter det att du genomfört din utbytestjänstgöring och skickat in din rapport till UHR, ska din arbetsgivare skicka in en hemställan om utbetalning till UHR. På så sätt får din arbetsgivare tillbaka de stipendiemedel som arbetsgivaren lagt ut för din del.

Rapportering efter avslutad tjänstgöring

Senast två månader efter hemkomst ska elektronsik rapportering göras via länken längst ned på denna sida. 

Skapa en kopia av rapporten och mejla den till tjut(at)uhr.se, innan den formella begäran om återbetalning av stipendiemedel kan ske.

Kontakt på Universitets- och högskolerådet

Marian Förde
E-post: marian.forde(at)uhr.se
Tfn: 010-470 05 63

 

Kontaktpersoner i de nordiska länderna

Danmark
Jacob Vinding Frederiksen, javif@modst.dk

Finland
Ritva Ukkonen, Ritva.Ukkonen@oph.fi

Färöarna
Leivur Langgaard, leivurl@tinganes.fo

Grönland
Ida Rasmussen, idar@nanoq.gl

Island
Stefanía Sigríður Bjarnadóttir, stefania.s.bjarnadottir@fjr.is

Norge
Kari Ingunn Barlaup Vahabzadeh, KariIngunnBarlaup.Vahabzadeh@difi.no

Åland
Pia Hollsten-Friman, Pia.Hollsten-Friman@regeringen.ax

Senast uppdaterad: 8 maj 2020