Det nordiska programmet ger dig som jobbar statligt möjlighet att arbeta med din myndighets frågor i ett nordiskt perspektiv. Du får också lära känna nordiska kollegor och utbyta erfarenheter. Besöket kan pågå i mellan två veckor och sex månader.

En vistelse i ett annat nordiskt land innebär att tjänstepersoner får arbeta med "sina" frågor i ett nordiskt perspektiv och på plats vara med och utveckla verksamheten. Det är en fantastisk möjlighet att knyta kontakter och få nya impulser. Det nordiska tjänstepersonsutbytet är mycket mer än individuell kompetensutveckling för medarbetaren, och ger arbetsgivare en möjlighet att utveckla den egna verksamheten.

Förutsättningar

Du som vill delta i nordisk utbytestjänstgöring undersöker själv möjligheterna på den myndighet i det land där du vill tjänstgöra. Det är viktigt att frågan är väl förankrad hos arbetsgivaren, som betalar lön under vistelsen. 

Nordisk utbytestjänstgöring förutsätter inte något ömsesidigt byte av arbetsplats mellan två anställda, men det arbete du gör på den mottagande nordiska myndigheten ska innehålla arbetsuppgifter som, så långt som möjligt, motsvarar dem som du utför i din hemmamyndighet.

Finansiering

Arbetsgivaren står för kostnader som lön och försäkring. 

Nordiska ministerrådet bidrar med ett stipendium på 14 000 DKK per tjänstgöringsmånad samt ersättning för kostnader för resan till och från tjänstgöringsorten. Stipendiemedlen är skattefria, enligt kravet på preliminär A-skatt enligt 8 kap 20§ skattebetalningslagen (1997:483). 

Observera att stipendiemedlen förskotteras av din arbetsgivare. Efter det att du genomfört din utbytestjänstgöring och skickat in din rapport till UHR, ska din arbetsgivare skicka in en hemställan om utbetalning till UHR. På så sätt får din arbetsgivare tillbaka de stipendiemedel som arbetsgivaren lagt ut för din del.

Ansökan

Ansökan kan skickas löpande. När alla parter är överens ska ansökan fyllas i och signeras av både arbetsgivaren och arbetstagaren. UHR fattar beslut inom en vecka och skickar därefter besked till den som har sökt.

Ansök om stipendiemedel

Rapportering

Senast två månader efter att du kommit hem ska du göra en elektronisk rapportering.

Här gör du elektronisk rapportering

Skapa en kopia av rapporten och mejla den till: tjut@uhr.se, innan den formella begäran om återbetalning av stipendiemedel kan ske.

Kontakt

Marian Förde
Mejla: tjut@uhr.se

Kontaktpersoner i de nordiska länderna

Danmark
Jacob Vinding Frederiksen, javif@modst.dk

Finland
Ritva Ukkonen, Ritva.Ukkonen@oph.fi

Färöarna
Leivur Langgaard, leivurl@tinganes.fo

Grönland
Ida Rasmussen, idar@nanoq.gl

Island
Stefanía Sigríður Bjarnadóttir, stefania.s.bjarnadottir@fjr.is

Norge
Kari Ingunn Barlaup Vahabzadeh, KariIngunnBarlaup.Vahabzadeh@difi.no

Åland
Pia Hollsten-Friman, Pia.Hollsten-Friman@regeringen.ax

Senast uppdaterad: 20 april 2021