Tjänstepersonsutbyte är en möjlighet att arbeta med dina frågor i ett nordiskt perspektiv, lära känna nordiska kollegor och utbyta erfarenheter.

För vem?

Tjänstepersoner i statsförvaltningen.    

Vad kan man göra?

Anställda inom den statliga förvaltningen kan tjänstgöra från 2 veckor upp till 6 månader i en annan nordisk förvaltning.    

Ansökningsdatum

Ansökan kan göras när som helst under året. 

Vad kan det ge?

Att göra ett utbyte i ett annat nordiskt land innebär att du får arbeta med "dina" frågor i ett nordiskt perspektiv och på plats vara med och utveckla verksamhet. Det är en fantastisk möjlighet att lära känna nordiska kollegor, knyta nätverk och utbyta erfarenheter.

Det nordiska tjänstepersonutbytet är också mycket mer än individuell kompetensutveckling för den medarbetare som åker ut, och ger arbetsgivare en möjlighet att utveckla den egna verksamheten.

Vad det innebär

Du som önskar delta i nordisk utbytestjänstgöring undersöker själv möjligheterna till ett utbyte på den myndighet i det land som är intressant att tjänstgöra i. Det är viktigt att frågan är väl förankrad hos din arbetsgivare som betalar din lön under utbytestjänstgöringsperioden. 

Utbytet förutsätter inte något ömsesidigt byte av arbetsplats mellan två anställda, men det arbete stipendiaten gör på den mottagande nordiska myndigheten ska innehålla arbetsuppgifter som, så långt som möjligt, motsvarar de som utförs i hemlandet.

Utbytestjänstgöringen ska ses som en del i den ordinarie tjänsten och den anställde ska inte vara tjänstledig. Under utbytet behåller den som åker på utbyte ordinarie lön och är försäkrad som om hen tjänstgör på hemmaplan.

Kontaktpersoner i de nordiska länderna

Danmark
Jacob Vinding Frederiksen, javif@modst.dk

Finland
Ritva Ukkonen, Ritva.Ukkonen@oph.fi

Färöarna
Leivur Langgaard, leivurl@tinganes.fo

Grönland
Ida Rasmussen, idar@nanoq.gl

Island
Stefanía Sigríður Bjarnadóttir, stefania.s.bjarnadottir@fjr.is

Norge
Kari Ingunn Barlaup Vahabzadeh, KariIngunnBarlaup.Vahabzadeh@difi.no

Åland
Pia Hollsten-Friman, Pia.Hollsten-Friman@regeringen.ax;

Kontakt på Universitets- och högskolerådet

Elisabeth Lundvall
E-post: elisabeth.lundvall(at)uhr.se
Tfn: 010-470 05 14

Senast uppdaterad: 18 februari 2020