Lyssna

Nordiskt tjänstepersonsutbyte

Vill du som statligt anställd kompetensutvecklas, få internationell erfarenhet och knyta nya kontakter? Sök då en utbytestjänst i något av de nordiska länderna! Vistelsen kan pågå i två veckor till sex månader.


Nordiskt tjänstepersonsutbyte, NORUT, är en möjlighet för statsanställda som berikar och utvecklar både dig i din arbetsroll, din arbetsgivares verksamhet och den myndighet du besöker. 

Ett tjänstepersonsutbyte ger dig möjlighet att:

 • kompetensutvecklas i din roll
 • få internationell erfarenhet
 • uppleva nya perspektiv och idéer som berikar ditt arbetsliv
 • knyta nya kontakter och nätverk inom ditt kompetensområde
 • ta med dig erfarenheter hem som utvecklar verksamheten för både dig och din arbetsgivare
 • vistas i ett annat nordiskt land i mellan två veckor och sex månader.

NORUT – steg för steg

1. Hitta relevant myndighet för utbytet

Det finns inte en fullständig myndighetslista, eftersom det görs många förändringar i organisationer från år till år. Men här hittar du en vägledande förteckning: Organisering av statliga verksamheter i Norden (pdf). Du kan också fråga din egen myndighet eller ditt departement vem som ansvarar för ditt arbetsområde i de andra nordiska länderna.

2. Prata med din chef om möjligheterna till ett utbyte

Du kan till exempel ta upp det på ett medarbetarsamtal.

Frågor som ska besvaras:

 • Vart vill du åka (land/myndighet)?
 • När vill du åka?
 • Vad vill du och din myndighet ha ut av utbytet?
 • Vad kan du bidra med på myndigheten du gör ditt utbyte hos?

När du och din arbetsgivare kommit överens om utbytestjänstgöringen kontaktar du själv myndigheten som ni kommit överens om och bestämmer hur utbytet ska se ut.

3. Ansök om stipendiemedel

 1. Fyll i ansökningsformuläret för tjänstepersonsutbyte, som du hittar på denna sida. Här kan du också läsa mer processen: Så ansöker och rapporterar du - Universitets- och högskolerådet (UHR)
 2. Skriv ut ansökan (som mejlas till dig) och signera tillsammans med din arbetsgivare.
 3. Din arbetsgivare skickar ansökan digitalt till tjut@uhr.se.
 4. Få beslut om stipendiemedel – medlen betalas ut i efterskott, så rese- och boendekostnader förskottsbetalas av din myndighet.

4. Leta boende och planera din resa

Du ansvarar själv för att hitta boende och boka resor. Men Nordiska ministerrådet bidrar med NORUT-stipendiet som ska täcka extra kostnader relaterade till vistelsen, upp till 18 000 DKK per tjänstgöringsmånad. Förutom detta täcks lägsta resekostnader för en tur och retur-resa till tjänstgöringsstället.

5. Åk på ditt utbyte och få kompetensutveckling, internationell erfarenhet och nya kontakter

Din arbetsgivare betalar din lön och försäkring under tjänstgöringen. 

6. Efter utbytet

 1. Skriv en rapport. Rapportformulär hittar du här: Så ansöker och rapporterar du - Universitets- och högskolerådet (UHR) och skicka in den till tjut@uhr.se.
 2. Din arbetsgivare skickar sedan fakturaunderlag till UHR:s faktureringsadress, och kvitton på resan till tjut@uhr.se.

Under Frågor och svar hittar du all information om och villkor för utbytesprogrammet.

Så har andra gjort

Annelie Westlund, Specialpedagogiska skolmyndigheten: Min utbytestjänstgöring blev en vinst för alla

Cecilia Löfgren, Uddannelses- og Forskningsministeriet: Jag ser möjliga samarbeten mellan våra länder

Kontakt

Har du frågor om NORUT och utbytestjänstgöring eller vill ha hjälp med din ansökan? Hör av dig till: tjut@uhr.se

 

Senast uppdaterad: 2 maj 2023