Lyssna

Särskilda dokumentationskrav för vissa länder

För vissa länder begär vi ofta in ytterligare dokument utöver de som vanligtvis krävs. Det kan vara olika beroende av vilken utbildningsnivå du har. Läs vid respektive land vad som gäller.

På grund av det rådande läget kontaktar vi inte några lärosäten och myndigheter i Afghanistan för att bekräfta handlingarnas äkthet.

Det betyder att du kan skicka in en ansökan om bedömning av dina utbildningsdokument men att vi inte kommer kunna bedöma alla utbildningar från landet. Om du skickar en ansökan måste du bifoga skannade kopior i färg av dina utbildningsdokument.

Vi kan inte säga på förhand vilka utbildningar vi kan bedöma.

Du kan använda vår bedömningstjänst för att ladda ner ett dokument över din utbildning.
I bedömningstjänsten kan du se direkt vad en utbildning från Afghanistan motsvarar i Sverige. Bedömningen kan tillsammans med utbildningsdokument vara ett underlag när du söker jobb. 

Om du har en högskoleutbildning från Australien ska ditt lärosäte skicka in följande dokument via My eQuals:

 • Examen (testamur/degree certificate)
 • Ämnesförteckning (transcript)
 • Australian Higher Education Graduation Statement (AHEGS).

Logga in på My eQuals och ange att du vill dela dina utbildningsdokument med ENIC Sweden alternativt utbildningsbedomning@uhr.se. Det är viktigt att du i fältet ”Registration number” anger ditt registreringsnummer från UHR och lämnar fältet ”Expiry date” blankt.

UHR föredrar elektroniska utbildningsdokument som skickas direkt från ditt lärosäte, då dessa är säkrare och den snabba leveransen påskyndar handläggningen av ditt ärende.

Ifall ditt lärosäte ännu inte kan skicka dessa handlingar elektroniskt, ber vi dig kontakta oss via mejl och förklara detta. I vissa fall godtar UHR även skannade kopior och papperskopior.

Om du har en högskoleutbildning från Egypten ska du skicka en kopia av ditt egyptiska pass när du ansöker om bedömning.

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildning från Eritrea så måste du själv begära att skolan skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Högskole- eller eftergymnasial yrkesutbildning

Om du har en högskoleutbildning från Etiopien så måste du själv begära att högskolan eller universitetetet skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Elektroniska transcript skickas till: utbildningsbedomning@uhr.se

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildningfrån Etiopien så måste du själv begära att utbildningsanordnaren skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Du ska skicka dokumenten per post till: 

Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du redan har sökt utbildning i Sverige och har beställt official transcript till Universityadmissions.se eller Antagning.se så behöver du inte skicka dina transcripts en gång till. Skriv i din ansökan om bedömning att dina transcripts redan skickats.

Yrkesgymnasial utbildning

Om du har en yrkesgymnasial utbildning (inte studieförberedande) från Etiopien ska du också begära att skolan skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en högskoleutbildning från Jemen ska du också skicka en kopia av ditt jemenitiska pass när du ansöker om bedömning.

 

Högskole- eller eftergymnasial yrkesutbildning

Om du har en högskole- eller eftergymnasial yrkesutbildning från Kamerun så måste du själv begära att högskolan eller universitetet skickar en ämnesförteckning/Official Transcript/Relevé de notes direkt till oss, till: utbildningsbedomning@uhr.se eller:

Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden 

Dock kräver inte UHR detta av franskspråkiga universitet.

Om du redan har sökt utbildning i Sverige och har beställt official transcript till Universityadmissions.se eller Antagning.se så behöver du inte skicka dina transcripts en gång till. Skriv i din ansökan om bedömning att dina transcripts redan skickats.

Gymnasieutbildning

Om du har en gymnasieutbildning från Kamerun måste du kontakta Cameroon GCE Board och be dem om ett så kallat Confirmation of examination results, som ska skickas direkt från Cameroon GCE Board till utbildningsbedomning@uhr.se eller:

Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Du måste också ladda upp eller skicka in kopior på examensbevis (det räcker inte med bara Confirmation of examination results).

Om du har en högskoleutbildning eller eftergymnasial yrkesutbildning från Kanada behöver du skicka in följande dokument:

 • Official transcript/Relevé de notes official som ska skickas elektroniskt (e-transcript) direkt från ditt lärosäte.

Vänligen logga in på ditt lärosätes studentportal eller MyCreds/MesCertif-portalen och ange att du vill dela dina utbildningsdokument med ENIC Sweden alternativt utbildningsbedomning@uhr.se.

Det är viktigt att du i fältet ”Registration number” anger ditt registreringsnummer från UHR och lämnar fältet ”Expiry date” blankt.

UHR föredrar elektroniska utbildningsdokument som skickas direkt från ditt lärosäte, då dessa är säkrare och den snabba leveransen påskyndar handläggningen av ditt ärende.

Ifall ditt lärosäte ännu inte kan skicka transcript elektroniskt godtar UHR även transcript i pappersform som skickas direkt från lärosäte till:

Swedish Council for Higher Education
PO Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en högskoleutbildning från Kina så måste du:

Du måste själv fylla i ansökan och skicka in rapporterna till oss (klicka på länken i texten).”

Om du har en högskoleutbildning från Nigeria så måste du själv begära att högskolan eller universitetetet skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Elektroniska transcript skickas till: utbildningsbedomning@uhr.se

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildningfrån Nigeria så måste du själv begära att utbildningsanordnaren skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Du ska skicka dokumenten per post till: 

Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du redan har sökt utbildning i Sverige och har beställt official transcript till Universityadmissions.se eller Antagning.se så behöver du inte skicka dina transcripts en gång till. Skriv i din ansökan om bedömning att dina transcripts redan skickats.

Om du har en högskoleutbildning från Nya Zeeland behöver du skicka in följande dokument:

 • Examen (degree certificate)
 • Ämnesförteckning (transcript)


Dessa dokument ska skickas elektroniskt direkt från ditt lärosäte. Logga in på portalen My eQuals och ange att du vill dela dina utbildningsdokument med ENIC Sweden alternativt utbildningsbedomning@uhr.se. Det är viktigt att du i fältet ”Registration number” anger ditt registreringsnummer från UHR och lämnar fältet ”Expiry date” blankt.

UHR föredrar elektroniska utbildningsdokument som skickas direkt från ditt lärosäte, då dessa är säkrare och den snabba leveransen påskyndar handläggningen av ditt ärende.

Ifall ditt lärosäte ännu inte kan skicka dessa handlingar elektroniskt, ber vi dig kontakta oss via mejl och förklara detta. I vissa fall godtar UHR även skannade kopior och papperskopior.

Om du har en högskoleutbildning från Storbritannien ska du:

 • ladda ner detta dokument (fullmakt) och fylla i samt signera (pdf) att du tillåter att UHR får information från ditt universitet/högskola.
  Observera att lärosäten i Storbritannien har olika krav, och vissa kräver att man använder deras eget fullmaktsbrev. Du behöver själv ta reda på om ditt lärosäte godtar UHR:s fullmaktsbrev eller om du behöver fylla i ett annat.

Skanna dokumentet och spara som pdf och ladda sedan upp det i din ansökan.

Eller skicka per post till:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en högskoleutbildning från University of Brighton ska du:

Ladda sedan upp det i din ansökan eller skicka per post till:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en högskoleutbildning från Sudan måste du skicka originaldokumentet (inte kopia) av betyget.

Skicka med rekommenderad post till:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Du får tillbaka dina dokument när vi har avslutat ditt ärende.

Eftergymnasial yrkesutbildning eller gymnasieutbildning

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildning eller gymnasieutbildning (High School Graduation eller GED) från USA så måste du själv begära att högskolan/skolan skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Elektroniska transcript skickas till: utbildningsbedomning@uhr.se

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Högskoleutbildning

Om du har en högskoleutbildning från USA behöver du skicka in följande dokument:

 • Official transcript, som ska skickas elektroniskt (e-transcript) direkt från ditt lärosäte.

Logga in på ditt lärosätes studentportal och ange att du vill dela dina utbildningsdokument med ENIC Sweden alternativt utbildningsbedomning@uhr.se

Om möjligt vill vi att du i fälten "Registration Number", "Application number", Social Security Number etc. anger ditt registreringsnummer från UHR och personnummer/födelsedatum samt lämnar fältet "Expiry date" blankt.

UHR föredrar elektroniska utbildningsdokument som skickas direkt från ditt lärosäte, då dessa är säkrare och den snabba leveransen påskyndar handläggningen av ditt ärende.

Ifall ditt lärosäte inte kan skicka transcript elektroniskt godtar UHR även transcript i pappersform som skickas direkt från ditt lärosäte till:

Swedish Council for Higher Education
PO Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Scratch card för gymnasieutbildning

För flera västafrikanska länder (till exempel Nigeria och Ghana) krävs att du har ett scratch card för onlineverifiering av din examen. Kontakta WAEC eller NECO i ditt utbildningsland för att beställa ett scratch card.

Official transcript från andra länder

Ibland kan vi även be om att du ska skicka official transcript från andra länder än de som finns med här men då får du särskild information om detta.

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildning från Eritrea så måste du själv begära att skolan skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Högskole- eller eftergymnasial yrkesutbildning

Om du har en högskoleutbildning från Etiopien så måste du själv begära att högskolan eller universitetetet skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Elektroniska transcript skickas till: utbildningsbedomning@uhr.se

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildningfrån Etiopien så måste du själv begära att utbildningsanordnaren skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Du ska skicka dokumenten per post till: 

Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du redan har sökt utbildning i Sverige och har beställt official transcript till Universityadmissions.se eller Antagning.se så behöver du inte skicka dina transcripts en gång till. Skriv i din ansökan om bedömning att dina transcripts redan skickats.

Yrkesgymnasial utbildning

Om du har en yrkesgymnasial utbildning (inte studieförberedande) från Etiopien ska du också begära att skolan skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Högskole- eller eftergymnasial yrkesutbildning

Om du har en högskole- eller eftergymnasial yrkesutbildning från Kamerun så måste du själv begära att högskolan eller universitetet skickar en ämnesförteckning/Official Transcript/Relevé de notes direkt till oss, till: utbildningsbedomning@uhr.se eller:

Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden 

Dock kräver inte UHR detta av franskspråkiga universitet.

Om du redan har sökt utbildning i Sverige och har beställt official transcript till Universityadmissions.se eller Antagning.se så behöver du inte skicka dina transcripts en gång till. Skriv i din ansökan om bedömning att dina transcripts redan skickats.

Gymnasieutbildning

Om du har en gymnasieutbildning från Kamerun måste du kontakta Cameroon GCE Board och be dem om ett så kallat Confirmation of examination results, som ska skickas direkt från Cameroon GCE Board till utbildningsbedomning@uhr.se eller:

Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Du måste också ladda upp eller skicka in kopior på examensbevis (det räcker inte med bara Confirmation of examination results).

Om du har en högskoleutbildning eller eftergymnasial yrkesutbildning från Kanada behöver du skicka in följande dokument:

 • Official transcript/Relevé de notes official som ska skickas elektroniskt (e-transcript) direkt från ditt lärosäte.

Vänligen logga in på ditt lärosätes studentportal eller MyCreds/MesCertif-portalen och ange att du vill dela dina utbildningsdokument med ENIC Sweden alternativt utbildningsbedomning@uhr.se.

Det är viktigt att du i fältet ”Registration number” anger ditt registreringsnummer från UHR och lämnar fältet ”Expiry date” blankt.

UHR föredrar elektroniska utbildningsdokument som skickas direkt från ditt lärosäte, då dessa är säkrare och den snabba leveransen påskyndar handläggningen av ditt ärende.

Ifall ditt lärosäte ännu inte kan skicka transcript elektroniskt godtar UHR även transcript i pappersform som skickas direkt från lärosäte till:

Swedish Council for Higher Education
PO Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en gymnasieutbildning från Kenya måste du skicka originaldokumentet (inte kopia) av betyget.


Skicka med rekommenderad post till:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Du får tillbaka dina dokument när vi har avslutat ditt ärende.

Om du har en högskoleutbildning från Nigeria så måste du själv begära att högskolan eller universitetetet skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Elektroniska transcript skickas till: utbildningsbedomning@uhr.se

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildningfrån Nigeria så måste du själv begära att utbildningsanordnaren skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Du ska skicka dokumenten per post till: 

Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Om du redan har sökt utbildning i Sverige och har beställt official transcript till Universityadmissions.se eller Antagning.se så behöver du inte skicka dina transcripts en gång till. Skriv i din ansökan om bedömning att dina transcripts redan skickats.

Eftergymnasial yrkesutbildning eller gymnasieutbildning

Om du har en eftergymnasial yrkesutbildning eller gymnasieutbildning (High School Graduation eller GED) från USA så måste du själv begära att högskolan/skolan skickar en ämnesförteckning/official transcript direkt till oss.

Elektroniska transcript skickas till: utbildningsbedomning@uhr.se

Postadress:
Universitets- och högskolerådet /Swedish Council for Higher Education
Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Högskoleutbildning

Om du har en högskoleutbildning från USA behöver du skicka in följande dokument:

 • Official transcript, som ska skickas elektroniskt (e-transcript) direkt från ditt lärosäte.

Logga in på ditt lärosätes studentportal och ange att du vill dela dina utbildningsdokument med ENIC Sweden alternativt utbildningsbedomning@uhr.se

Om möjligt vill vi att du i fälten "Registration Number", "Application number", Social Security Number etc. anger ditt registreringsnummer från UHR och personnummer/födelsedatum samt lämnar fältet "Expiry date" blankt.

UHR föredrar elektroniska utbildningsdokument som skickas direkt från ditt lärosäte, då dessa är säkrare och den snabba leveransen påskyndar handläggningen av ditt ärende.

Ifall ditt lärosäte inte kan skicka transcript elektroniskt godtar UHR även transcript i pappersform som skickas direkt från ditt lärosäte till:

Swedish Council for Higher Education
PO Box 4030
SE-171 04 Solna
Sweden

Senast uppdaterad: 3 mars 2022