Bedömningstjänsten

Få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige

Universitets- och högskolerådet (UHR) är Sveriges ENIC-NARIC-kontor och vi har ett nationellt uppdrag att bedöma och informera om utländsk utbildning. I den här tjänsten får du information om vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige.

Utbildning från Italien

Italien

Laurea Magistrale/Specialistica (Dottore Magistrale)

Degree of Master

Utbildningens motsvarighet i Sverige

Sverige

Masterexamen

Degree of Master

Om bedömningen

UHR bedömer att utbildningen motsvarar en svensk masterexamen. UHR:s bedömning förutsätter att den utländska masterutbildningen bygger vidare på en underliggande examen (till exempel Bachelor) inom samma yrkesområde.

Bilden nedan visar nivåplaceringen av den svenska examen i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) och hur den förhåller sig till europeiska referensramar.

Bedömningen är en vägledning från UHR. Den är baserad på vår kunskap om det utländska utbildningssystemet och inte på en enskild persons utbildningsdokument. UHR utgår från principerna i den internationella konventionen om erkännande, Lissabonkonventionen, och förutsätter att den utländska utbildningen är erkänd i utbildningslandet.

Du hittar information om antagning och behörighet till högskolestudier i Sverige på Antagning.se.

Bedömningen som pdf

Ladda ner bedömningen för att till exempel kunna skicka den till en arbetsgivare när du söker jobb, tillsammans med dina utbildningsdokument.

Ladda ner pdf

Här kan du se på vilken nivå svenska kvalifikationer är placerade

Kvalifikationsnivå i SeQF: 7. I nivå med masterexamen och magisterexamen. Kvalifikationsnivå i SeQF: 7. I nivå med masterexamen och magisterexamen.

Alla kvalifikationer finns inte med i bilden.

*Observera att kvalificerad yrkeshögskoleexamen ingår i EQF- och SeQF-nivå 6 men inte i Bolognanivå 1.

Vad betyder förkortningarna?

  • SeQF - Sveriges referensram för kvalifikationer

  • EQF - Europeisk referensram för kvalifikationer

  • Bolognaramverket - Europeiskt ramverk för högre utbildning

Kontakta oss om du har frågor

Du som har frågor om den här tjänsten är välkommen att kontakta oss – oavsett om du är privatperson eller om du använder tjänsten i ditt yrke. Arbetsgivare kan till exempel få hjälp med frågor om utländska utbildningar eller arbetssökandes utbildningsdokument. E-post: utbildningsbedomning@uhr.se.

Senast uppdaterad: 2022-08-09