Bedömningstjänsten

Få svar på vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige

Universitets- och högskolerådet (UHR) är Sveriges ENIC-NARIC-kontor och vi har ett nationellt uppdrag att bedöma och informera om utländsk utbildning. I den här tjänsten får du information om vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige.

Utbildning från Pakistan

Pakistan

Degree of Bachelor (Pass)

Utbildningens motsvarighet i Sverige

Sverige

Ett års studier på grundnivå

One year of study, first cycle

Högskoleexamen

Higher Education Diploma

Om bedömningen

UHR har gjort en bedömning mot en svensk utbildningsnivå inom högskolan. En mer exakt bedömning mot ett års studier på grundnivå eller högskoleexamen beror bland annat på utbildningens nominella studietid och kan endast göras utifrån individuella utbildningsdokument.

Grundnivå motsvarar den första nivån (Bolognanivå 1) i en tredelad europeisk struktur för högskoleutbildning. I bilden nedan visas examina på denna nivå.

Bedömningen är en vägledning från UHR. Den är baserad på vår kunskap om det utländska utbildningssystemet och inte på en enskild persons utbildningsdokument. UHR utgår från principerna i den internationella konventionen om erkännande, Lissabonkonventionen, och förutsätter att den utländska utbildningen är erkänd i utbildningslandet.

Du hittar information om antagning och behörighet till högskolestudier i Sverige på Antagning.se.

Bedömningen som pdf

Ladda ner bedömningen för att till exempel kunna skicka den till en arbetsgivare när du söker jobb, tillsammans med dina utbildningsdokument.

Ladda ner pdf

Här kan du se på vilken nivå svenska kvalifikationer är placerade

Kvalifikationsnivå i SeQF: 6. I nivå med kandidatexamen, högskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Kvalifikationsnivå i SeQF: 6. I nivå med kandidatexamen, högskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Alla kvalifikationer finns inte med i bilden.

*Observera att kvalificerad yrkeshögskoleexamen ingår i EQF- och SeQF-nivå 6 men inte i Bolognanivå 1.

Vad betyder förkortningarna?

  • SeQF - Sveriges referensram för kvalifikationer

  • EQF - Europeisk referensram för kvalifikationer

  • Bolognaramverket - Europeiskt ramverk för högre utbildning

Kontakta oss om du har frågor

Du som har frågor om den här tjänsten är välkommen att kontakta oss – oavsett om du är privatperson eller om du använder tjänsten i ditt yrke. Arbetsgivare kan till exempel få hjälp med frågor om utländska utbildningar eller arbetssökandes utbildningsdokument. E-post: utbildningsbedomning@uhr.se.

Senast uppdaterad: 2022-08-09