Lyssna

Erkända lärosäten i världen

För att en utbildning ska vara godkänd måste den/det skola eller högskola/universitet som utfärdat examen vara erkänd av utbildningslandet, som tar ansvar för att utbildningen håller en viss kvalitetsnivå. UHR kontrollerar detta genom kontakter med andra länders myndigheter.

ENIC-NARIC Sverige bedömer bara utbildningar avslutade vid erkända lärosäten. För att en examen ska erkännas ska det vara en examen som omfattas av landets examensordning.

I de flesta länder, till exempel i Sverige, är det landets regering som beslutar att en högskola är erkänd. Det sker genom granskning av de formella förutsättningarna att bedriva utbildning och allt oftare även efter en granskning av utbildningskvaliteten.

Men staten kan även besluta att högskolor som ackrediterats av vissa utomstående organisationer ska anses som erkända. Detta är fallet i till exempel USA. Oftast har erkända lärosäten rätt att utfärda examina. Men det finns även fall där examen bara kan utfärdas av en utomstående myndighet eller annan högskola med examensrätt.

Senast uppdaterad: 8 februari 2023