De flesta kvalifikationer som är reglerade enligt svensk författning är inplacerade i referensramar. Referensramarna ger information om vad en person med en kvalifikation på en viss nivå förväntas veta, förstå och kunna göra.

I Sverige finns en nationell referensram för kvalifikationer, Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF), samt en nationell referensram specifikt för högskoleexamina. Båda dessa referensramar utgörs av ett antal nivåer som har sin jämförbarhet i europeiska referensramar, vilket ska underlätta mobilitet över nationsgränser.

Bilden visar hur nivåerna i de svenska referensramarna förhåller sig till varandra och till nivåerna i de europeiska referensramarna: European Qualifications Framework (EQF) och Bolognaramverket Qualification Framework – European Higher Education Area (QF-EHEA). Bilden visar också vilken nivå svenska författningsreglerade kvalifikationer är placerade på. Klicka i bilden för att få mer information om referensramar, nivåer och kvalifikationer. Alla svenska författningsreglerade kvalifikationer syns inte i bilden.