En kvalifikation är ett dokumenterat resultat av lärande och kan till exempel vara examina, slutbetyg eller diplom. De flesta kvalifikationer som är reglerade enligt svensk författning är inplacerade i referensramar. Referensramarna ger information om nivån på vad en person med en kvalifikation förväntas veta, förstå och kunna göra.

I Sverige finns Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) och en referensram specifikt för högskoleexamina. Båda dessa referensramar utgörs av ett antal nivåer som är jämförbara med nivåer i europeiska referensramar. Det ska underlätta jämförelser när man söker studier eller arbete över nationsgränser.

Bilden visar hur nivåerna i de svenska referensramarna (Sveriges NQF) förhåller sig till nivåerna i de europeiska referensramarna. Bilden visar också vilken nivå svenska slutbetyg och examina, samt vissa andra reglerade kvalifikationer, är placerade på (syns ej på surfplatta eller mobiltelefon). Klicka i bilden för att få mer information om referensramar, nivåer och kvalifikationer. Alla svenska kvalifikationer syns inte i bilden.

Även kvalifikationer utanför de offentliga skolsystemen kan få en bestämd SeQF-nivå. Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.