UHR bedömer vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och det kan vara till hjälp för en arbetsgivare när du söker ett jobb. Detta behöver du veta innan du skickar in din ansökan.

Vad är ett utlåtande?

Ett utlåtande är ett kostnadsfritt digitalt dokument som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Det är inte en svensk examen. Läs mer om utlåtandet.

Vad gör UHR?

UHR bedömer tre typer av utländsk utbildning: gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning och högskoleutbildning.

Andra myndigheter ansvarar för bedömning av utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige. Till exempel ansvarar Socialstyrelsen för  läkar- och sjuksköterskeutbildningar och Skolverket för lärarlegitimation.

Vem kan ansöka om att få ett utlåtande?

Alla personer som har rätt att arbeta i Sverige har också möjligheten att få en bedömning av sin avslutade utländska utbildning. Det betyder att du som är medborgare i ett EU/EES-land eller har uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller giltigt LMA-kort kan ansöka om en bedömning.

Det finns fler sätt att visa din identitet och att du har rätt att ansöka om en bedömning, läs mer om det här.

Du kan också läsa mer om vilka övriga dokument du behöver skicka med i din ansökan.

När behöver du ett utlåtande?

Ett utlåtande visar vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och kan vara till hjälp när du till exempel ska söka jobb. Men du måste inte ha ett utlåtande för att få söka jobb i Sverige.

Aktuell handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för en bedömning är cirka 3−7 månader. Vi börjar handlägga ärendet först när det är komplett med alla dokument som behövs för en bedömning.

Guide genom webbansökan

Här kan du se hur webbansökan går till steg-för-steg:

Så ansöker du - på svenska (pdf)
Så ansöker du - på engelska (pdf)
Så ansöker du - på engelska med kommentarer på arabiska (pdf)

Ansök om bedömning av din utländska utbildning - på svenska.
Ansök om bedömning av din utländska utbildning - på engelska.

Så här ansöker du om ett utlåtande


Så fungerar UHR:s bedömning av utländsk utbildning och så här ansöker du om ett utlåtande.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020