UHR bedömer vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och det kan vara till hjälp för en arbetsgivare när du söker ett jobb. Detta behöver du veta innan du skickar in din ansökan.

Vad gör UHR?

UHR bedömer tre typer av utländsk utbildning: gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning och högskoleutbildning.

Andra myndigheter ansvarar för bedömning av utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige. Till exempel ansvarar Socialstyrelsen för  läkar- och sjuksköterskeutbildningar och Skolverket för lärarlegitimation.

Vad är ett utlåtande?

Ett utlåtande är ett digitalt dokument som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Det är inte en svensk examen. Läs mer om utlåtandet.

Vem kan ansöka om att få ett utlåtande?

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige kan ansöka om en bedömning av din utbildning. Du behöver alltså inte ha ett uppehållstillstånd innan du ansöker om bedömning, det räcker att du har sökt uppehållstillstånd och till exempel har LMA-kort. Du behöver skicka in dokument för att visa din identitet, läs mer om det här.

Du kan också läsa mer om vilka övriga dokument du behöver skicka med i din ansökan.

När behöver du ett utlåtande?

Ett utlåtande visar vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och kan vara till hjälp när du till exempel ska söka jobb. Men du måste inte ha ett utlåtande för att få söka jobb i Sverige.

Aktuell handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för en bedömning är cirka 2−6 månader för akademisk utbildning, 2−6 månader för eftergymnasial yrkesutbildning och 1−3 månader för gymnasial utbildning. Vi börjar handlägga ärendet först när det är komplett med alla dokument som behövs för en bedömning.

Guide genom webbansökan

Här kan du se hur webbansökan går till steg-för-steg:

Så ansöker du - på svenska (pdf)
Så ansöker du - på engelska (pdf)
Så ansöker du - på engelska med kommentarer på arabiska (pdf)

Ansök om bedömning av din utländska utbildning - på svenska.
Ansök om bedömning av din utländska utbildning - på engelska.

Så här ansöker du om ett utlåtande


Så fungerar UHR:s bedömning av utländsk utbildning och så här ansöker du om ett utlåtande.

Senast uppdaterad: 14 februari 2020