UHR bedömer vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och det kan vara till hjälp för en arbetsgivare när du söker ett jobb. Detta behöver du veta innan du skickar in din ansökan.

Vad gör UHR?

UHR bedömer tre typer av utländsk utbildning:

  • gymnasieutbildning
  • eftergymnasial yrkesutbildning
  • högskoleutbildning

Andra myndigheter ansvarar för bedömning av utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige (till exempel läkare, sjuksköterska eller om du vill ha lärarlegitimation).

Vad är ett utlåtande?

Ett utlåtande är det dokument som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Ett utlåtande är inte en svensk examen.

Läs mer om hur vi gör när vi bedömer en utbildning.

Vem kan ansöka om att få ett utlåtande?

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige kan ansöka om en bedömning av din utbildning. Du behöver alltså inte redan ha fått uppehållstillstånd innan du ansöker om bedömning, det räcker att du har sökt uppehållstillstånd (har LMA-kort till exempel).
Du behöver skicka in dokument för att visa din identitet, läs mer om vilka dokument det kan vara.

När behöver du ett utlåtande?

Ett utlåtande visar vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och kan vara till hjälp för till exempel en arbetsgivare när du söker jobb. Men du måste inte ha ett utlåtande för att få söka jobb i Sverige.

Aktuell handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för en bedömning är i dagsläget cirka 58 månader för högskoleutbildning, 4-6 månader för eftergymnasial yrkesutbildning och 2−4 månader för gymnasial utbildning.

Observera att vi inte kan börja handlägga ärendet förrän det är komplett med alla dokument som behövs för en bedömning.

Guide genom webbansökan

Här kan du se hur webbansökan går till steg-för-steg:

Så ansöker du - på svenska (pdf)
Så ansöker du - på engelska (pdf)
Så ansöker du - på engelska med kommentarer på arabiska (pdf)

Ansök om bedömning av din utländska utbildning - på svenska.
Ansök om bedömning av din utländska utbildning - på engelska.

Validering eller bedömning?

För att underlätta för medborgarna och olika samhällsinstanser, tog den dåvarande regeringen fram den här definitionen år 2003: 

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som person besitter oberoende av hur de förvärvats. 

Läs mer om vad validering kan innebära och vad olika myndigheter gör.

Senast uppdaterad: 14 februari 2019