UHR bedömer vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och det kan vara till hjälp för en arbetsgivare när du söker ett jobb. Läs informationen här innan du skickar in din ansökan.

Vad gör UHR?

UHR bedömer utländsk utbildning:

  • gymnasieutbildning
  • eftergymnasial yrkesutbildning
  • högskoleutbildning

Andra myndigheter ansvarar för bedömning av utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige (till exempel läkare, sjuksköterska eller om du vill ha lärarlegitimation).

Vad är ett utlåtande?

Ett utlåtande är det dokument som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Ett utlåtande är inte en svensk examen.

Läs mer om hur vi gör när vi bedömer en utbildning.

Vem kan få ett utlåtande?

Du som är medborgare i ett EU/EES-land eller har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige kan ansöka om en bedömning av din utbildning.

Du behöver alltså inte redan ha fått uppehållstillstånd innan du ansöker om bedömning, det räcker att du har sökt uppehållstillstånd (har LMA-kort till exempel).

När behöver du ett utlåtande?

Ett utlåtande kan visa vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och kan vara till hjälp för till exempel en arbetsgivare när du söker jobb. Men du måste inte ha ett utlåtande för att få söka jobb i Sverige.

Aktuell handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för en bedömning är i dagsläget cirka 58 månader för högskoleutbildning, 6-10 månader för eftergymnasial yrkesutbildning och 2−4 månader för gymnasial utbildning.

Observera att vi inte kan börja handlägga ärendet förrän det är komplett med alla dokument som behövs för en bedömning.

Validering eller bedömning?

För att underlätta för medborgarna och olika samhällsinstanser, tog den dåvarande regeringen fram den här definitionen år 2003: 

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som person besitter oberoende av hur de förvärvats. 

Validering är med andra ord ett samlingsbegrepp för olika sätt att lyfta fram en persons kompetens. Vad själva valideringen ska leda fram till styr vilken myndighet en person kan vända sig till.

Man kan säga att en del av validering är att göra en bedömning av den utländska utbildningen och det gör vi på UHR. Det innebär att vi tittar på den formella utbildningen och de dokument som visar att en person gått just den utbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan är ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens.

Senast uppdaterad: 20 juni 2018