Lyssna

Jag vill arbeta i Sverige

Om du har en utländsk utbildning kan du få den bedömd i Sverige. Du får då ett utlåtande som kan underlätta för både dig och arbetsgivaren när du söker jobb.

Du kan också söka arbete utan att ha fått ett utlåtande. Bedömningen är en hjälp för arbetsgivare när det gäller att jämföra din utländska utbildning med en svensk examen. Vi utfärdar inte en examen utan jämför din utbildning med en svensk examen.

Du behöver vända dig till olika myndigheter beroende på vilken utbildning du har och vilket yrke du vill arbeta inom:

Yrken som inte kräver auktorisation (ej reglerat yrke)

Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning (minst 2 år), en avslutad utländsk yrkeshögskoleutbildning (minst 1 år) eller en avslutad gymnasieutbildning kan du få den bedömd av oss på UHR. Du får då ett utlåtande som du kan använda när du söker jobb för att visa vilken utländsk examen du har. Utlåtandet visar kortfattat vilken svensk examen/yrkeshögskoleexamen din utbildning motsvarar.

Du kan ansöka om bedömning av dessa utbildningar i vår digitala tjänst ansökan om bedömning av utländsk utbildning.

Yrken som kräver auktorisation (reglerat yrke)

Vissa yrken är reglerade genom att det i en svensk lag står vad som krävs för att få arbeta inom yrket, till exempel en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande. För att få arbeta inom ett sådant yrke måste du vända dig till den myndighet som ansvarar för det yrket (behörig myndighet).

Är du EU/EES-medborgare gäller speciella regler enligt direktiv 2005/36/EG. Det finns även andra direktiv som reglerar yrken.

Läs mer om reglerade yrken och vilka behöriga myndigheter som finns i Sverige.

Kontakta Rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationer om du har frågor om att arbeta i ett reglerat yrke.

Är du lärare?

Observera att förskollärare och lärare är reglerade yrken i Sverige och Skolverket är den behöriga myndigheten som utfärdar legitimation för dessa yrken.

Läs mer om lärarlegitimation på Skolverkets webbplats.

Om du har en utländsk lärarutbildning från universitet eller högskola och vill arbeta i Sverige så kan du även ansöka om en bedömning av din utländska utbildning hos UHR. Utlåtandet är ingen legitimation men en arbetsgivare kan se om dina meriter passar för att få arbeta tidsbegränsat i skolan. 

Yrken med speciella branschkrav

Inom vissa yrken finns krav som gäller just den branschen. Arbetsförmedlingen har en lista över yrken där du får information om vilka utbildingar och krav som ställs. Hos Myndigheten för yrkeshögskolan kan du få hjälp att hitta rätt branschorganisation.

Läs mer om olika yrken på Arbetsförmedlingens webbplats.

Läs mer om branschorganisationer på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.

Få en bedömning av din utländska utbildning

Ska du söka jobb och har utbildning från ett annat land än Sverige? Eller vill du studera vidare här? Så här kan UHR hjälpa dig att förklara din utbildning!

Senast uppdaterad: 31 mars 2022