Om du har en utländsk utbildning kan du få den bedömd i Sverige. Du kan då få ett utlåtande och det kan underlätta för både dig och arbetsgivaren när du söker jobb.

Du kan också söka arbete utan att ha fått ett utlåtande. Bedömningen ska ses som en hjälp för arbetsgivare när det gäller att jämföra din utländska utbildning med en svensk examen. Vi utfärdar INTE en examen utan jämför din utbildning med en svensk examen.

Du behöver vända dig till olika myndigheter beroende på vilken utbildning du har och vilket yrke du vill arbeta inom:

Yrken som inte kräver auktorisation (ej reglerat yrke)

Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning (minst 2 år), en avslutad utländsk yrkeshögskoleutbildning (minst 1år) eller en avslutad gymnasieutbildning kan du få den bedömd av oss på UHR. Du får då ett utlåtande som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet visar kortfattat vilken svensk examen/yrkeshögskoleexamen din utbildning motsvarar.

Du kan ansöka om bedömning av dessa utbildningar på vår webbansökan

Yrken som kräver auktorisation (reglerat yrke)

Vissa yrken är reglerade genom att det i en svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket, till exempel en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande. För att få arbeta inom ett sådant yrke måste du ansöka om erkännande hos den behöriga myndigheten för yrket.
Är du EU/EES-medborgare gäller speciella regler enligt direktiv 2005/36/EG. Det finns även andra direktiv som reglerar yrken.

Läs mer om reglerade yrken och vilka behöriga myndigheter som finns i Sverige

Är du lärare?

Observera att förskollärare och lärare är reglerade yrken i Sverige och Skolverket är den behöriga myndigheten som utfärdar legitimation för dessa yrken.

Läs mer om lärarlegitimation på Skolverkets webbplats

Om du har en utländsk lärarutbildning från universitet eller högskola och vill arbeta i Sverige så kan du även ansöka om en bedömning av din utländska utbildning hos UHR. Utlåtandet är dock ingen legitimation men kan användas för att underlätta steget in i andra sektorer eller göra det lättare för en arbetsgivare att se om dina meriter passar för en tidsbegränsad anställning i skolan. 

Yrken med speciella branschkrav

Inom vissa yrken finns krav som gäller just den branschen. Arbetsförmedlingen har en lista över yrken där du får information om vilka utbildingar och krav som ställs. På webbportalen Valideringsinfo kan du få hjälp att hitta rätt branschorganisation.

Läs mer om olika yrken på Arbetsförmedlingens webbplats

Läs mer om branschorganisationer på Valideringsinfo.se

Senast uppdaterad: 20 april 2016