UHR bedömer nu även gymnasial yrkesutbildning där syftet är att söka arbete och inte studera vidare. Tidigare har enbart utländska gymnasieutbildningar bedömts om de har gett tillträde till högskolestudier.

Read this page in English

Skillnad mot tidigare bedömning av gymnasieutbildning

Tidigare har UHR enbart haft i uppdrag att bedöma utländsk gymnasieutbildning som ger tillträde till högre studier. I den bedömningen visas vilka särskilda kurser som den utländska utbildningen ger motsvarande behörighet i, tex historia 1 eller fysik 2.

I många länder ger både teoretiska och yrkesutbildningar tillträde till högskolestudier men det finns även rena yrkesutbildningar som inte gör det, precis som i Sverige. Specifikt för dessa utbildningar är att de har mer praktisk undervisning inom ett yrkesområde.  För rena yrkesutbildningar bedömer inte UHR några särskilda kurser för motsvarande behörighet eftersom utbildningen inte ger tillträde till universitet och högskola.

Använd utlåtandet när du söker arbete

När UHR har bedömt utbildningsdokumenten utfärdas ett utlåtande över utbildningen. Utlåtandet visar att utbildningen motsvarar en svensk gymnasieexamen samt även vilken inriktning utbildningen har. Utlåtandet ska vara ett komplement till utbildningsdokumenten och CV vid arbetssökande.  Det kan underlätta för en arbetsgivare att förstå den utländska utbildningen och vilka kvalifikationer som den arbetssökande har.  Om en arbetsgivare har frågor om utbildningen eller utlåtandet så är de välkomna att kontakta oss på UHR för mer information.

Ansökt tidigare

Om en person har ansökt om bedömning av sin gymnasieutbildning tidigare men fått avslag på grund av att utbildningen var en renodlad yrkesutbildning som inte ger tillträde till högre studier så är hen välkommen att ansöka igen. UHR kommer inte gå tillbaka och ta fram ärenden som tidigare  fått avslag utan den sökande måste alltså ansöka om en ny bedömning.

E-post: utbildningsbedomning@uhr.se
Telefon: 010-470 03 00

Senast uppdaterad: 30 oktober 2017