Lyssna

Gymnasial yrkesutbildning

UHR bedömer även gymnasial yrkesutbildning där syftet är att söka arbete och inte studera vidare. Tidigare har vi enbart bedömt utländska gymnasieutbildningar som ger tillträde till högskolestudier.

Read this page in English.

Skillnad mot tidigare bedömning av gymnasieutbildning

Tidigare har UHR enbart haft i uppdrag att bedöma utländsk gymnasieutbildning som ger tillträde till högre studier. I den bedömningen visas vilka särskilda kurser som den utländska utbildningen ger motsvarande behörighet i, till exempel historia 1 eller fysik 2.

I många länder ger både teoretiska och yrkesutbildningar tillträde till högskolestudier men det finns även rena yrkesutbildningar som inte gör det, precis som i Sverige. Specifikt för dessa utbildningar är att de har mer praktisk undervisning inom ett yrkesområde. För rena yrkesutbildningar bedömer vi inte några särskilda kurser för motsvarande behörighet eftersom utbildningen inte ger tillträde till universitet och högskola.

Använd utlåtandet när du söker arbete

När UHR har bedömt utbildningsdokumenten utfärdas ett utlåtande över utbildningen. Utlåtandet visar att utbildningen motsvarar en svensk gymnasieexamen samt även vilken inriktning utbildningen har. Utlåtandet är ett komplement till utbildningsdokumenten och CV vid arbetssökande.

Det kan underlätta för en arbetsgivare att förstå den utländska utbildningen och vilka kvalifikationer som du som arbetssökande har. Om arbetsgivare har frågor om utbildningen eller utlåtandet så går det bra att att kontakta UHR.

Tidigare ansökan inget hinder

Om en person har ansökt om bedömning av sin gymnasieutbildning tidigare men fått avslag på grund av att utbildningen var en renodlad yrkesutbildning som inte ger tillträde till högre studier så är hen välkommen att ansöka igen. UHR kommer inte gå tillbaka och ta fram ärenden som tidigare fått avslag utan den sökande måste alltså ansöka om en ny bedömning.

Så kontaktar du oss

Senast uppdaterad: 14 augusti 2020