Lyssna

Tillgodoräknande av utländsk eftergymnasial utbildning

Du som har gått viss högskoleutbildning med godkänt resultat, eller har motsvarande yrkeserfarenhet, har rätt att få detta tillgodoräknat för utbildning vid en annan högskola.

Har du en utländsk utbildning och vill fortsätta studera i Sverige? Då ska du vända dig till det universitet eller den högskola som du vill studera vid för att få information om hur du kan ansöka om tillgodoräknande av din utländska utbildning.

Om du vill läsa vidare på ett mastersprogram är det universitetet eller högskolan som fattar beslut om behörighet och antagning.

Du ansöker och hittar mer information på Antagning.se.

Om universitetet eller högskolan behöver hjälp med att bedöma din utländska utbildning kan du hänvisa till oss på Universitets- och högskolerådet. Du behöver alltså inte ha ett färdigt utlåtande från oss med dig till universitetet eller högskolan för att få din utbildning tillgodoräknad.

Universitetskanslersämbetet har adresser till samtliga högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare i Sverige.

Begär ett skriftligt svar från högskolan

Att formellt ansöka om tillgodoräknande är ofta endast möjligt efter det att man blivit antagen till en utbildning. När du har ansökt om tillgodoräknande är det viktigt att du begär ett skriftligt svar från universitetet eller högskolan. Där ska det även finnas information om hur du går till väga om du vill överklaga beslutet.

Regler som styr tillgodoräknande

Det är universitetet eller högskolan du vill studera vid som avgör om du får tillgodoräkna dig utbildning eller inte. Detta gör universitetet eller högskolan utifrån regler om tillgodoräknande i högskoleförordningen kapitel 6 §6-8 och Lissabonkonventionen.

Högskoleförordningen, Sveriges riksdags webbplats

Läs om Lissabonkonventionen.

Senast uppdaterad: 13 juni 2023