Du som har en avslutad utländsk högskole- eller universitetsexamen kan komplettera din utbildning i Sverige. En kompletterande utbildning kan i vissa fall vara bra för att öka kunskapen om det svenska samhället, medan det i andra fall krävs en kompletterande utbildning för att kunna arbeta inom ett ett visst yrke.

Hitta kompletterande utbildningar

Studera.nu kan du söka fram, jämföra och läsa om kompletterande utbildningar på flera lärosäten runt om i Sverige. Sista anmälningsdag inför höstterminen 2017 var den 18:e april, men en del kan vara öppna för en sen anmälan. Anmälan till vårterminen 2018 öppnar den 15:e september. Du anmäler dig till dessa utbildningar genom att skapa ett konto och skicka in en ansökan på Antagning.se

Reglerade yrken

Vissa yrken är reglerade i Sverige, vilket betyder att för få att arbeta inom yrket behövs en viss examen, legitimation eller annat formellt erkännande, ett exempel är läkare. För flera av dessa yrkesgrupper finns kompletterande utbildningar som du också hittar mer information om på Studera.nu.

Vilka yrken som är reglerade i Sverige kan du läsa om på www.uhr.se/regleradeyrken

Senast uppdaterad: 19 april 2017