Lyssna

Meritvärde på gymnasiebetyg

Här kan du räkna om ditt utländska betygsmedelvärde till ett meritvärde i den svenska skalan.

Utländsk gymnasieutbildning

Det är inte nödvändigt att ha en förhandsbedömning av ditt gymnasiebetyg för att kunna söka en universitets- eller högskoleutbildning. Vi gör en bedömning av din utbildning i samband med din anmälan.

Läs mer om anmälan på Antagning.se.

Omräkning av utländska gymnasiebetyg

Du som vet vilket betygsmedelvärde du har från din utländska gymnasieutbildning kan räkna om värdet till den svenska gymnasieskalan 10-20.

Räkna om ditt gymnasiebetyg på Antagning.se

Tabeller istället för räknehjälpen

Det finns landspecifika tabeller för länderna Algeriet, Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Colombia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Kamerun, Kanada, Kina, Kuba, Lettland, Libanon, Luxemburg, Marocko, Nederländerna, Norge, Peru, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Syrien, Tunisien och Åland.

Det finns även särskilda tabeller för International baccalaureat (IB) och European baccalaureat (EB).

Om de landspecifika tabellerna på Antagning.se

Om du ska söka en utbildning

Om du ska söka en utbildning på universitet eller högskola i Sverige så kommer även eventuella kurser som du har läst på Komvux att räknas med. Läs mer om både meritpoängskompensation och kompletteringsstudier på Antagning.se.

Ändrade betygsmedelvärden

Under hösten 2018 skedde förändringar i hur betygsmedelvärdet räknas ut för vissa utländska gymnasiebetyg. Förändringarna görs bland annat för att på ett bättre sätt efterlikna hur vi räknar ut betygsmedelvärdet för en svensk gymnasieutbildning. Från och med 1 november 2018 utfärdar UHR utlåtanden över utländsk gymnasieutbildning med det nya sättet att räkna på.

Mer information om betygsmedelvärden för dig som är studievägledare.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023