Utländsk gymnasieutbildning

Det är inte nödvändigt att ha en förhandsbedömning av ditt gymnasiebetyg för att kunna söka en universitetsutbildning. Vi gör en bedömning av din utbildning i samband med din anmälan till universitetsstudier.

Läs mer om anmälan på Antagning.se 

Omräkning av utländska gymnasiebetyg


Här kan du som vet vilket betygsmedelvärde du har från din utländska gymnasieutbildning räkna om värdet till den svenska gymnasieskalan 10-20.

Räkna om ditt betygsmedelvärde till skala 10-20 genom att fylla i värden i fälten nedan.


Ange lägsta betyg som är godkänt i ditt utbildningslands betygsskala.

Ange högsta betyg i ditt utbildningslands betygsskala.

Om du har fått en bedömning från UHR finns detta angivet i ditt utlåtande.


Klicka sedan på räkna ut, så får du ditt betygsmedelvärde omräknat till den svenska betygsskalan. Tänk på att flera betygsskalor kan förekomma i ett land så det är viktigt att du anger skalan som just ditt betyg har.

Några länder har särskilda formler


Om du har betyg från Frankrike så kan du inte använda räknehjälpen utan du ska istället enbart använda omräkningstabellen som finns på s.18 i UHRFS 2013:1 bilaga 3.

Det finns också särskilda formler för vissa länder. De är Algeriet, Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Colombia, Danmark, Finland utom Åland, Island, Lettland, Libanon, Luxemburg, Marocko, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz och Tunisien.

Du som har betyg från något av dessa länder ska inte använda max-värdet från utbildningslandets betygsskala utan det värde som är angivet i respektive formel på sida 15-23 i UHRFS 2013:1, bilaga 3. Du hittar författningssamlingen i högerspalten.

Exempel:

Du har gymnasiebetyg från Nederländerna. Betygsskalan i Nederländerna är 6-10. Betyg 6 är lägsta betyg för godkänt och 10 är högsta betyg.

I UHRFS 2013:1, bilaga 3 finns följande former för Nederländerna

Mprel = 20-10(8,50-Nd)
8,50-6,00

Detta betyder att du istället för 10 ska lägga in 8,50 som maxvärde.

I omräkningshjälpen ska du alltså lägga in:

Min-värde: 6

Max-värde: 8,50

Om du ska söka en utbildning


Om du ska söka en utbildning på universitet eller högskola i Sverige så kommer även eventuella kurser som du har läst på komvux att räknas med. Läs mer om både meritpoängskompensation och kompletteringsstudier på Antagning.se

Senast uppdaterad: 9 november 2015