Utländsk gymnasieutbildning

Det är inte nödvändigt att ha en förhandsbedömning av ditt gymnasiebetyg för att kunna söka en universitetsutbildning. Vi gör en bedömning av din utbildning i samband med din anmälan till universitetsstudier.

Läs mer om anmälan på Antagning.se.

Omräkning av utländska gymnasiebetyg


Här kan du som vet vilket betygsmedelvärde du har från din utländska gymnasieutbildning räkna om värdet till den svenska gymnasieskalan 10-20.

Räkna om ditt betygsmedelvärde till skala 10-20 genom att fylla i värden i fälten nedan.


Ange lägsta betyg som är godkänt i ditt utbildningslands betygsskala.

Ange högsta betyg i ditt utbildningslands betygsskala.

Om du har fått en bedömning från UHR finns detta angivet i ditt utlåtande.


Klicka på räkna ut, så får du ditt betygsmedelvärde omräknat till den svenska betygsskalan. Tänk på att flera betygsskalor kan förekomma i ett land så det är viktigt att du anger skalan som just ditt betyg har.

Några länder har omräkningstabeller och särskilda formler

Det finns särskilda omräkningstabeller för länderna Algeriet, Bangladesh, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Kamerun, Kanada, Kina, Kuba, Lettland, Libanon, Luxemburg, Marocko, Nederländerna, Norge, Peru, Polen, Portugal, Ryska federationen, Saudiarabien, Schweiz och Tunisien.

Det finns även särskilda omräkningstabeller för International baccalaureat (IB) och European baccalaureat (EB). För Bolivia och Colombia gäller särskild formel.

All information kan du läsa i UHRFS 2017:2.

Nya ändringsföreskrifter

Nya ändringförskrifter är beslutade och kommer att användas vid antagning till utbildningar på grund- och avancerad nivå som börjar efter den 31 maj 2019.

Ändringarna innebär att även Syrien från och med då kommer att ha en omräkningstabell och övriga länders tabeller (se ovan) kan ha justerats en aning.

Läs mer om de nya föreskrifterna.

Om du ska söka en utbildning

Om du ska söka en utbildning på universitet eller högskola i Sverige så kommer även eventuella kurser som du har läst på komvux att räknas med. Läs mer om både meritpoängskompensation och kompletteringsstudier på Antagning.se.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2018