Här kan du räkna om ditt utländska betygsmedelvärde till ett meritvärde i den svenska skalan.

Utländsk gymnasieutbildning

Det är inte nödvändigt att ha en förhandsbedömning av ditt gymnasiebetyg för att kunna söka en universitets- eller högskoleutbildning. Vi gör en bedömning av din utbildning i samband med din anmälan.

Läs mer om anmälan på Antagning.se.

Omräkning av utländska gymnasiebetyg

Här kan du som vet vilket betygsmedelvärde du har från din utländska gymnasieutbildning räkna om värdet till den svenska gymnasieskalan 10-20.

Räkna om ditt betygsmedelvärde till skala 10-20 genom att fylla i värden i fälten nedan.


Ange lägsta betyg som är godkänt i ditt utbildningslands betygsskala.

Ange högsta betyg i ditt utbildningslands betygsskala.

Om du har fått en bedömning från UHR finns detta angivet i ditt utlåtande.

Preliminärt meritvärde

Visa uträkning

Klicka på räkna ut, så får du ditt betygsmedelvärde omräknat till den svenska betygsskalan. Tänk på att flera betygsskalor kan förekomma i ett land så det är viktigt att du anger skalan som just ditt betyg har.

Tabeller istället för räknehjälpen

Det finns landspecifika tabeller för länderna Algeriet, Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Colombia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Kamerun, Kanada, Kina, Kuba, Lettland, Libanon, Luxemburg, Marocko, Nederländerna, Norge, Peru, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Syrien, Tunisien och Åland.

Det finns även särskilda tabeller för International baccalaureat (IB) och European baccalaureat (EB).

Läs mer om de landspecifika tabellerna och om förändrande tabeller.

Om du ska söka en utbildning

Om du ska söka en utbildning på universitet eller högskola i Sverige så kommer även eventuella kurser som du har läst på Komvux att räknas med. Läs mer om både meritpoängskompensation och kompletteringsstudier på Antagning.se.

Ändrade betygsmedelvärden

Under hösten 2018 skedde förändringar i hur betygsmedelvärdet räknas ut för vissa utländska gymnasiebetyg. Förändringarna görs bland annat för att på ett bättre sätt efterlikna hur vi räknar ut betygsmedelvärdet för en svensk gymnasieutbildning. Från och med 1 november 2018 utfärdar UHR utlåtanden över utländsk gymnasieutbildning med det nya sättet att räkna på.

Mer information om betygsmedelvärden för dig som är studievägledare.

Senast uppdaterad: 25 september 2020